Travel

Mae Caerdydd, prifddinas Cymru, yn ne Cymru ac mae’n hawdd ei chyrraedd o unrhyw le yn y DU neu o wledydd tramor. Mae’n ddwyawr o daith o Lundain ar y tren neu mewn car, a dim ond awr a hanner mewn car o faes awyr Heathrow.

Mewn Car

Mae’r M4 yn cysylltu Llundain yn uniongyrchol â Chaerdydd. O ganolbarth a gogledd Lloegr, a’r Alban, mae’n hawdd gyrru i Gaerdydd ar hyd yr M6, M5 a’r M50/M4. O dde a de-orllewin Lloegr, dylid dilyn yr M5 ac yna’r M4, sydd hefyd yn cysylltu â gorllewin Cymru.

Ar y Tren

Mae trenau cyflym yn cysylltu’r rhan fwyaf o ddinasoedd Prydain â Gorsaf Ganolog Caerdydd. Ychydig dros ddwyawr yw’r daith o orsaf Paddington Llundain i Gaerdydd ac mae trenau’n ymadael bob 30 munud yn ystod y dydd. Am amserau trenau, ymweler â National Rail.

Ar y Bws

Gellir cyrraedd Caerdydd ar y bws o nifer o ddinasoedd y DU ar National Express a Megabus.

Awyr

Maes Awyr Caerdydd

Mae gan ddinas Caerdydd faes awyr rhyngwladol ag ehediadau uniongyrchol rheolaidd i gyrchfannau yn y DU a gwledydd Ewropeaidd eraill. Mae’n hawdd cyrraedd Maes Awyr Caerdydd, sydd 12 milltir i’r gorllewin o ganol y ddinas a 10 milltir o Gyffordd 33 yr M4. Am wybodaeth, ymweler â Maes Awyr Caerdydd.

Mae gwasanaeth X91 Bws Caerdydd yn rhedeg rhwng Maes Awyr Caerdydd a Gorsaf Ganolog Caerdydd bob dwyawr yn ystod y dydd, saith diwrnod yr wythnos. Cymer y bws ryw 35 munud o’r orsaf ganolog i’r maes awyr. Gweler map llwybr ac amserlen yma.

Maes Awyr Bryste

Maes Awyr Bryste, Lulsgate Bottom, gogledd Gwlad yr Haf, yw maes awyr masnachol dinas Bryste, Lloegr, a’r cyffiniau. Gellir cyrraedd mwy na 90 o gyrchfannau o’r maes awyr hwn. Am wybodaeth, ymweler â Maes Awyr Bryste.

Ar y bws

Mae Bws Caerdydd yn darparu cludiant ledled y ddinas. Ymweler â Bws Caerdydd am lwybrau, amserlenni a mwy o wybodaeth.

-iaeth

Sioe grŵp
04 - 30 Hydref

​Southwestern Reflections

Matt Wright
01 - 31 Hydref

Thinking Photography 1 & 2

This is Not My Beautiful House

Marc Arkless
01 - 31 Hydref

Lansio Llyfr Huw Alden Davies

Huw Alden Davies

Seeing the Elephant

22 - 07 Tachwedd

Looking for America Symposium

30 Hydref

Dathliadau Agoriadol

01 - 03 Hydref

Looking for America Instagram Residencies

Sioe grŵp
02 - 31 Hydref

Yn Ffotomatig i'r Bobl

01 - 31 Hydref

Sgwrs arddangosfa am gasglu ffotograffiaeth

Marc Arkless
18 Hydref

Creu print bloc pren o'ch lluniau digidol

​3D print a pinhole camera

17 Hydref

​Picture Yourself

24 Hydref

Enter the Dragon

24 Hydref

The Camera & ...

15 - 23 Hydref

Hidden Presence – Digwyddiad

Eva Sajovic
13 Hydref

'Wedi iddi nosi' – Digwyddiad

Sioe grŵp
08 Hydref

Future-past

02 - 22 Hydref

Pride of Place Project

The Caravan Gallery

Presenoldeb Cudd

Eva Sajovic, Julian Germain
01 - 31 Hydref

extra{ordinary}

The Caravan Gallery
01 - 31 Hydref

Akula Dream

George Barber
01 - 31 Hydref

Chipwood and Choppers

Gwyn Williams
01 - 31 Hydref

Higher Ground

Hillerbrand and Magsamen
01 - 31 Hydref

Unbroken Down Detroit

Dave Jordano
01 - 31 Hydref

Land Ends

Melissa Moore
01 - 31 Hydref

Stateside

Matt Wilson
01 - 31 Hydref

San Francisco ‘64

Arthur Tress
01 - 31 Hydref

Purity

David Magnusson
01 - 31 Hydref

Poise, Power, and Protocol: An American Allegory in Forty-Four Scenes

Caitlin Rueter
03 - 23 Hydref

Patagonia

Kenneth Griffiths
01 - 24 Hydref

Moving Forward, Looking Back: Journeys Across the Old Spanish Trail

Janire Nájera
01 - 31 Hydref

I Called her Lisa-Marie

Clementine Schneidermann
01 - 31 Hydref

Towards America - Home Sweet Home

Sioe grŵp
01 - 17 Hydref

High School/Right

Jona Frank
01 - 31 Hydref

Dépaysé

Serge Clement
02 - 31 Hydref

As It was Give(n) to Me

Stacy Kranitz
01 - 31 Hydref

And Now its Dark

Will Steacy, Todd Hido, Jeff Brouws
01 - 31 Hydref

America

Delphine Diallo
01 - 31 Hydref

A Tale of Two Cities

Sioe grŵp
01 - 31 Hydref

Appalachian Coal Camps

Roger Tiley
01 - 31 Hydref

Westcoastism

Stephen McLaren
01 - 31 Hydref

A Pink Flamingo

Jack Latham
01 - 31 Hydref