Ysgolion a Cholegau

Fel rhan o Ŵyl Diffusion, rydym yn cynnig teithiau pwrpasol ar gyfer ysgolion a cholegau o blith detholiad o 22 o arddangosfeydd cyffrous ledled y ddinas.

Eleni, mae Gŵyl Diffusion yn archwilio thema Chwilio am America, mewnolwg cyfoes i ystyr y ‘Freuddwyd Americanaidd’ mewn perthynas â Chymru.

O’r rhaglen fis o hyd o arddangosfeydd a digwyddiadau, gallwn lunio taith benodol ar gyfer eich grŵp chi.

Mae ymweliadau grŵp â’r arddangosfeydd yn rhad ac am ddim ond eu bwcio trwy’r Tîm Dysgu yn [email protected] a Ffurflen archebu yma.

Cyn gynted ag y derbyniwn eich ffurflen fwcio, fe anfonwn gadarnhad atoch a dechrau llunio’ch taith arbennig. Dylid bwcio teithiau tywys rhad ac am ddim o leiaf dridiau o flaen llaw.

Does dim angen bwcio os ydych yn ysgol sydd am ymweld ond heb angen taith dywys.

  • Ar ôl derbyn eich ffurflen fwcio, byddwn yn anfon cadarnhad ac yn trafod gyda chi pa arddangosfeydd a fyddai’n fwyaf perthnasol i’ch grwp
  • Wrth i chi gyrraedd pob canolfan, bydd tywysydd neu aelod o’r staff yno i’ch croesawu
  • Bydd y teithiau eu hunain yn para rhyw 20 munud ym mhob arddangosfa.
  • Ein nod yw hwyluso trafodaeth anffurfiol o’r gwaith gyda chyfle i’r grŵp ofyn cwestiynau ac ymuno mewn dialog greadigol.

Iechyd a Diogelwch. A fyddech cystal â nodi mai athrawon a goruchwylwyr sy’n gyfrifol am ddiogelwch myfyrwyr bob amser. Mae gan rai o’r gweithiau elfennau sydd heb eu cysylltu’n ddiogel, felly byddwch yn ymwybodol os bydd myfyrwyr yn cyffwrdd â nhw.

Siaradwch â’r Tîm Dysgu. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r teithiau neu os oes angen gwneud trefniadau arbennig, peidiwch â phetruso i ofyn [email protected]. Ein nod yw ymateb i ebyst o fewn dau ddiwrnod gwaith.


Adnoddau Addysg

San Francisco 64 & A Pink Flamingo

And Now Its Dark

Higher Ground

Trigger Questions

-iaeth

Sioe grŵp
04 - 30 Hydref

​Southwestern Reflections

Matt Wright
01 - 31 Hydref

Thinking Photography 1 & 2

This is Not My Beautiful House

Marc Arkless
01 - 31 Hydref

Lansio Llyfr Huw Alden Davies

Huw Alden Davies

Seeing the Elephant

22 - 07 Tachwedd

Looking for America Symposium

30 Hydref

Looking for America Instagram Residencies

Sioe grŵp
02 - 31 Hydref

Yn Ffotomatig i'r Bobl

01 - 31 Hydref

Sgwrs arddangosfa am gasglu ffotograffiaeth

Marc Arkless
18 Hydref

Creu print bloc pren o'ch lluniau digidol

​3D print a pinhole camera

17 Hydref

​Picture Yourself

24 Hydref

Enter the Dragon

24 Hydref

The Camera & ...

15 - 23 Hydref

Hidden Presence – Digwyddiad

Eva Sajovic
13 Hydref

'Wedi iddi nosi' – Digwyddiad

Sioe grŵp
08 Hydref

Future-past

02 - 22 Hydref

Pride of Place Project

The Caravan Gallery

Presenoldeb Cudd

Eva Sajovic, Julian Germain
01 - 31 Hydref

extra{ordinary}

The Caravan Gallery
01 - 31 Hydref

Akula Dream

George Barber
01 - 31 Hydref

Chipwood and Choppers

Gwyn Williams
01 - 31 Hydref

Higher Ground

Hillerbrand and Magsamen
01 - 31 Hydref

Unbroken Down Detroit

Dave Jordano
01 - 31 Hydref

Land Ends

Melissa Moore
01 - 31 Hydref

Stateside

Matt Wilson
01 - 31 Hydref

San Francisco ‘64

Arthur Tress
01 - 31 Hydref

Purity

David Magnusson
01 - 31 Hydref

Poise, Power, and Protocol: An American Allegory in Forty-Four Scenes

Caitlin Rueter
03 - 23 Hydref

Patagonia

Kenneth Griffiths
01 - 24 Hydref

Moving Forward, Looking Back: Journeys Across the Old Spanish Trail

Janire Nájera
01 - 31 Hydref

I Called her Lisa-Marie

Clementine Schneidermann
01 - 31 Hydref

Towards America - Home Sweet Home

Sioe grŵp
01 - 17 Hydref

High School/Right

Jona Frank
01 - 31 Hydref

Dépaysé

Serge Clement
02 - 31 Hydref

As It was Give(n) to Me

Stacy Kranitz
01 - 31 Hydref

And Now its Dark

Will Steacy, Todd Hido, Jeff Brouws
01 - 31 Hydref

America

Delphine Diallo
01 - 31 Hydref

A Tale of Two Cities

Sioe grŵp
01 - 31 Hydref

Appalachian Coal Camps

Roger Tiley
01 - 31 Hydref

Westcoastism

Stephen McLaren
01 - 31 Hydref

A Pink Flamingo

Jack Latham
01 - 31 Hydref