Tu Fewn

Turning it on Its Head – Prosiect - Beth yw eich Breuddwyd Americanaidd chi?

Wedi sgwrsio gyda nifer o artistiaid anabl ar draws y byd, mae'r artist Zoe Partington-Sollinger wedi creu cyfres o 10 o bortreadau a ysbrydolwyd gan eu syniadau nhw am y 'Freuddwyd Americanaidd'.

Esbonia Zoe : “Mae pobl anabl yn treulio'u bywydau'n gorfod ymdopi â chymaint o ragdybiaethau a syniadau ffug. Pwrpas y gwaith yma yw creu cyswllt rhwng pobl anabl a phobl heb anabledd ledled y byd gan ddefnyddio portreadau ffotograffig i rannu syniadau am y 'Freuddwyd Americanaidd'.

Mae 'Turning it on Its Head' yn defnyddio sain a delwedd i herio syniadaeth draddodiadol am luniau portread a'i droi ben i waered. Hefyd mae'n archwiliad beirniadol o brofiadau personol Zoe, a gollodd ei golwg, a'i dehongliad personol hi o ddelweddau.

Fel rhan o'r prosiect mae hi'n estyn gwahoddiad i gynulleidfaoedd arlein i rannu eu 'Breuddwydion Americanaidd' trwy gyfrwng ffotograffau neu elfennau sain – gallwch eu llwytho i fyny fan hyn rhwng y 1af a'r 31ain o Hydref.

Beth yw eich Breuddwyd Americanaidd bersonol chi ? - Rhannwch eich delweddau a'ch elfennau sain gyda ni.


1-Free-dom 1
FREE-DOM
2-Demo-cracy
DEMO-CRACY
3-Standin-M
Standing M
4-Dsable
DSABLE
5-N
5
6-Normal
6
7-Valid
7
8-Life
8
9-Qale
9
10-Equal
10

Cyflwyniad Tu Fewn


Ychwanegwch eich gwaith celf

lanlwythwch eich gwaith celf

Ychwanegwch eich gwaith celf

Fydd y gwybodaeth yn cael ei harddangos efo'ch gwaith celf
Recordiwch disgrifiad yma yna gludwch yr URL yma (agor tudalen newydd)
Recordiwch synau yma yna gludwch yr URL yma (agor tudalen newydd)
SDC-IRON-HEEL-COLLECTIVE-JACK-LONDONS-IRON-HEEL2
IRON Heel Project San Francisco in Collaboration with SDCI at the Jack London Ranch -
IMG 2626
Monument Valley

​Talking Images

Zoe Partington
19 - 27 Hydref

Zoe Partington