#cardiffamericana

Ar eich ffordd drwy'r ddinas rhanwch enghreifftiau o Americana sy'n blasu o Gaerdydd drwy ddefnyddio #cardiffamericana ar Instagram. Os yw Instagram yn newydd i chi – gallwch lawrlwytho'r app am ddim ar fwyafrif o ffonau symudol. Defnyddir hashnodau ( # ) i gasglu delweddau sy'n rhannu thema ynghyd mewn grŵp. Os dymunwch, gallwch ychwanegu geiriau neu ddyfyniad esboniadol gyda'ch ffotograff. Postir detholiad o ddelweddau wedi'u tagio â #cardiffamericana yma.

Guided Tour of extra{ordinary}

The Caravan Gallery
31 Hydref