Oriel y Garafán – Project Balchder Lle Caerdydd

Ochr yn ochr â’i harddangosfa deithiol fawr, extra{ordinary} – Ffotograffau o Brydain gan Oriel y Garafán yng Ngŵyl Diffusion, mae’r artistiaid Jan Williams a Chris Teasdale yn trawsnewid gofod celf yr Abacus yn Wood St yng nghanol Caerdydd yn arddangosfa gelf ddynamig/canolfan wybodaeth ymwelwyr amgen sy’n archwilio Caerdydd yn ei holl ogoniant amlweddog. Mae Project Balchder Lle Caerdydd yn gwahodd ymwelwyr i ddiffinio ble – a sut – y maent yn byw yn yr 21ain ganrif, trwy ymchwil a wneir yn ysbryd ‘Mass Observation’ gynt. Bydd yr arddangosfa’n agor â ffotograffau o Gaerdydd gan Oriel y Garafán fel catalydd i gael pobl i siarad, a delweddau dethol o gystadleuaeth ffotograffig agored. Gall ymwelwyr gyfrannu trwy rannu ei barn am Gaerdydd y gorffennol, y presennol a’r dyfodol, a defnyddio’u doniau creadigol – sgrifennu, ffotograffiaeth, tynnu lluniau, fideo, cerflunio, canu, gweu, beth bynnag – i helpu i gynhyrchu arddangosfa gelf ddynamig/canolfan wybodaeth ymwelwyr amgen fendigedig o anarchaidd, iachusol o onest a fydd yn dathlu’r ddinas a’i chymeriad. Bydd yr arddangosfa’n tyfu bob dydd wrth i sylwadau, ffeithiau anhysbys ac effemera’n gysylltiedig â Chaerdydd gael eu hychwanegu at Fap y Bobl a Wal y Bobl. Thema arall yw Chwilio am America yng Nghaerdydd. Bydd yn project yn diweddu â seremoni gloi a bydd cyhoeddiad coffa yn dilyn.

Taith Oriel y Garafán o gwmpas Caerdydd - Digwyddiadau

Ym mis Hydref, bydd Oriel y Garafán yn ymddangos mewn chwe lleoliad yn y ddinas, gan ddangos ffotograffau o bob rhan o Brydain yn ogystal â Chaerdydd a chynnig cyfle gwych i gwrdd â’r artistiaid a chlywed am eu gwaith. Dyddiadau, amserau a lleoliadau yn: www.thecaravangallery.photography

11am - 6pm Mer - Sad

12am - 5pm Sul

Times

The Abacus Rooms

St Davids House

18-20 Wood Street

Cardiff

CF10 1ER

Location

extra{ordinary}

The Caravan Gallery