Westcoastism

Mae California'n unigryw ymysg taleithiau America. Mae ganddi ei ffordd a'i rheolau ei hun – allan ar yr ymylon lle caiff syniadau newydd, ffyrdd newydd o fyw a modelau busnes chwyldroadol eu creu'n ddyddiol. Dros y tair blynedd diwethaf bu McLaren, gyda'i gamera, yn ceisio corlannu naws ac ysbryd y dalaith arbennig hon ar ymyl Y Môr Tawel; yn ceisio deall pam fod cymaint o bobl yn dod yma, beth sy'n eu cymell a'u gyrru a beth yw'r syniadaeth waelodol sy'n eu huno. Westcoastism yw'r enw a roddodd ar ffrwyth ei lafur.

Mae wedi llwyddo i ddal a chreu cyfres o ddelweddau 'man a lle' naturiol a di-addurn sy'n tystio i syniadaeth y 'Westcoast'. Yma, gwelwn ymgorffori'r syniadaeth honno ar ei ffurfiau mwyaf amrwd – boed hynny yn angerdd di-ildio'r pregethwyr stryd, yn yr elfennau o eiconograffeg Hollywoodaidd sydd bellach ar drai neu ym mlinder llwyr menyw ddi-gartref yng nghanoldref Los Angeles. Mae pobl y lluniau hyn wedi gwanychu ac wedi blino'n lan ond yn dal i obeithio fod amseroedd gwell a llewyrchus ar y gorwel agos.

Yn Los Angeles, San Francisco a Palm Springs y tynnwyd mwyafrif y lluniau yma: Lleoliadau sy'n llawn chwedloniaeth i ni drigolion Ewrop sydd wedi amsugno eu mytholeg drwy ffrydiau diwylliant poblogaidd. Pan fyddwn yn teithio i'r llefydd hyn, yn reddfol rhywsut rydym yn hollol gyfarwydd â nhw ac yn gwybod pam eu bod yn bodoli fel hyn. Yr her i unrhyw ffotograffydd yw treiddio tu hwnt i'r ystrydebau hynny a chanfod y gwirioneddau sy'n llechu tu hwnt.

11am - 5pm Maw - Sad


Times

Stadium Plaza

Wood Street

Cardiff
CF10 1LA

Westcoastism

Stephen McLaren

01 - 31 Hydref
dogfence