Unbroken Down Detroit

Ces i fy magu yn Detroit, ond dw i heb fod 'nôl yno ers dros dri deg mlynedd. Y casgliad yma o ffotograffau yw f'ymateb i i'r holl storïau negyddol am Detroit sy' wedi bod yn y wasg dros y blynyddoedd d'wetha. Ro'n i eisiau gweld drosto' fy hun am beth roedd pawb yn sôn, ac i ddechrau ces fy 'nhynnu tua'r union un delweddau â chymaint o ffotograffwyr eraill; y gofod tu fewn i ffatrioedd sy'n dadfeilio, y clytiau tir gwag a'r tai wedi'i llosgi'n ulw – sy'n ymestyn dros ddeugain milltir sgwâr ar draws y ddinas, a'r holl erwau o 'sgerbydau isadeiledd masnachol gwag. Wedi wythnos o dynnu'r math yna o luniau fe sylweddolais nad oeddwn i'n cyfrannu dim oll i'r sefyllfa – roedd pawb yn ymwybodol o'r sefyllfa oedd ohoni, yn enwedig y rheini oedd wedi bod yn byw yno ers blynyddoedd”

Dechreuodd Jordano edrych ar y gwahanol gymdogaethau o fewn i'r ddinas, a'r bobl oedd yn byw ynddynt. Er gwaetha'r holl drafferthion, yr ymdrechu a gorfod delio gyda holl ergydion bywyd bob dydd mewn dinas ôl-ddiwydiannol sydd wedi disgyn ar ei phengliniau, ac er gwaethaf adroddiadau'r wasg am 'farwolaeth' Detroit, roedd pobl y ddinas yn sefyll yn gadarn ac yn ymdrechu i ymladd yn ôl. Er bod adroddiadau mwy cadarnhaol wedi dechrau ymddangos yn ddiweddar am yr ymdrechion hynny, mae Jordano'n canolbwyntio ar realaeth yr amodau sy'n effeithio'n drwm ar gymaint o bobl dlawd a'r rheini sy'n bodoli dan gymylau trafferthion economaidd. Bydd ffawd y bobl yn cyd-gerdded â ffawd y ddinas dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf wrth i Detroit ymdrechu i ail-ddiffinio'i hunan a llywio llwybr newydd tua'r dyfodol.

Third Floor Gallery
www.thirdfloorgallery.com

12pm - 6pm Mer - Sul


Times

Third Floor Gallery

102 Bute Street

Cardiff Bay

CF10 5AD

Unbroken Down Detroit

Dave Jordano

01 - 31 Hydref
Lynn-Guyton-Detroit-2010