Towards America - Home Sweet Home

“An exile from home, splendor dazzles in vain;

Oh, give me my lowly thatched cottage again!

The birds singing gayly, that come at my call --

Give me them and the peace of mind, dearer than all!

Home, home, sweet, sweet home!

There's no place like home, oh, there's no place like home!”

Cafodd y faled sentimental “Home Sweet Home” (a gyfansoddwyd yn wreiddiol gan John Howard Payne ym 1822) ei mabwysiadu'n dalp o bropaganda i greu ymdeimlad o undod yn ystod Rhyfel Cartref America pan roedd y genedl a'r wlad yn rhanedig – yn wleidyddol ac yn ddaearyddol. Yn ôl pob sôn, ymbiliodd Abraham Lincoln ar y gantores opera enwog, Adelina Patti (a dreuliodd flynyddoedd olaf ei bywyd yng Nghwm Tawe) i ganu'r gân wrtho i'w gysuro wedi marwolaeth ei fab, Willie, o tyffoid.

Ond beth yw ystyr 'adre' yn yr 21ain Ganrif? Beth mae'n ei olygu mewn byd lle gallwn deithio i unrhyw le a phrofi a rhannu pob math o ddiwylliannau ar wasgiad botwm; ond sydd hefyd yn fyd lle mae rhaniadau diwylliannol, cysyniadau moesol a gwrthdaro crefyddol yn dal mor ddwfn ac unplyg ac ar unrhyw adeg yn ein hanes. Sut ydym ni'n cynrychioli neu'n esbonio'r syniad o 'adre' ? Beth yn union yw 'adre' – lle penodol neu gyflwr meddwl? Diriaeth neu haniaeth?

Yma, mae deg o artistiaid sydd â chyswllt â Phrifysgol Y Drindod Dewi Sant, Abertawe yn ymateb i'r cwestiynnau hyn trwy gyfrwng deg darn o waith – yn gyfuniad o ffotograffiaeth, ffilm, perfformiad a gosodwaith.


Christine Shaw | Hamish Gane | John Paul Evans | Karen Ingham | Mark Cocks | Peter Finnemore | Ryan Moule | Sarah Tierney

11am - 5pm Maw - Sad

Times

Queen Street,

Cardiff

CF10 2HQ

Towards America - Home Sweet Home

Sioe grŵp

01 - 17 Hydref
home-sweet-home-just-like-in-the-pictures