Stateside

Ystyriaeth ac archwiliad o America fodern a datodiad y Freuddwyd Americanaidd yw Stateside. Wedi 1945, tyfodd 'gwlad yr addewid' o nerth i nerth ar gefn ffyniant diwydiannol, ond erbyn canol y '70au roedd wedi brigo ac roedd dirywiad graddol wedi dechrau gafael. Dyma ddechrau gweld trefi a chymunedau, a fu'n llwyddianus a llewyrchus, yn chwalu. Mae'r gyfres yma'n archwilio dylanwad ac effaith y dirwasgiad economaidd ar gymunedau a thirwedd eang yr Unol Daleithiau.

Yn enedigol o Brydain ond yn byw yn yr Unol Daleithiau ers 25ain mlynedd, mae ffotograffiau Matt Wilson yn ein cario y tu hwnt i unrhyw fan neu amser penodol. Gan ddefnyddio stoc ffilm ddarfodedig neu ddirywiedig mae Wilson yn creu delweddau ag iddynt naws delynegol, bron yn ffilmaidd. Nid yw'r lluniau'n adrodd stori unionsyth, yn hytrach maent yn creu argraff o'r 'daith ffordd' Americanaidd glasurol, ond gan osgoi gor-ramantu ac ildio i'r ystrydebau amlwg. Mae golwg wedi pylu ac edwino ar dirluniau Wilson, bron fel atsain o'r America gyfoes. Mae'r bobl sy'n ymddangos yn ei luniau fel rhithiau; maen nhw'n edrych allan o le ac allan o lwc, ond rhywsut heb eu trechu.

Crefft cyffyrddiad ysgafn sydd ganddo a gweledigaeth unigryw, yn creu dyfnder ffocws trwy ddefnydd golau naturiol gan greu cyfanwaith cydlynol o gyfres o elfennau ffotograffig. Mae pob un cyfarfyddiad ochr ffordd, tirlun a lleoliad yn mudferwi â stori sydd ar fin cael ei hadrodd.

The 'Stute

11am - 5pm Maw - Sad


Times

The ‘Stute

St Davids House

15 Wood Street
Cardiff
CF10 1ER

Stateside

Matt Wilson

01 - 31 Hydref
Untitled-Texas-1