San Francisco ‘64

Yn ôl rhai, roedd 1964 yn drobwynt yn hanes yr Unol Daleithiau, rhwng optimistiaeth 'Camelot' a holl gynnwrf radicaliaeth gymdeithasol a diwylliannol cyfnod y 'chwedegau', hon oedd 'y flwyddyn ddiniwed olaf'.

Gwelodd 1964 etholiad arlywyddol, Deddf Hawliau Sifil ysgubol, cychwyn Haf Rhyddid yn Mississippi, dyfarnu Gwobr Heddwch Nobel i'r Parchedig Martin Luther King Jnr a genedigaeth y Symudiad Dros Ryddid i Leisio Barn ar gampysau coleg. Ar nodyn ysgafnach, fe greodd ymddangosiadau'r Beetles ar raglen Ed Sullivan epidemig cenedlaethol o 'Beetlemania' ymysg arddegwyr America. Dyma'r cyd-destun i gasgliad o dros naw cant o negyddion a greuwyd gan Arthur Tress yn San Francisco yn ystod Gwanwyn a Haf 1964.

Rhoddwyd y 'lluniau San Francisco' hyn o'r neilltu ac anghofiwyd amdanynt. Dychwelodd yr artist i San Francisco ym mis Medi 2009 yn sgil marwolaeth ei chwaer, Madeleine. Wrth rhoi trefn ar ei hystad fe ddaeth ar draws casgliad o'i hen brintiau a llythyron o gyfnod ei ieuenctid. Bu hyn yn ysgogiad iddo ail ymweld â'r corff sylweddol yma o waith o flynyddoedd cynnar ei yrfa. Canlyniad hyn fu comisiynnu cyfres o brintiau newydd o'r negyddion gwreiddiol. Mae'r casgliad fel capsiwl amser du a gwyn lle caiff clirder rhyfeddol golau haul Gogledd California ei hidlo drwy ymdeimlad artistig unigryw Tress.

Mae'r ffotograffau yma'n llwyddo i ddal ennyd allweddol ym mywyd y ddinas a'r artist ac maent hefyd yn ychwanegiad pwysig i hanes ffotograffig cyfoethog San Francisco.

11am - 5pm Maw - Sad


Times

Stadium Plaza

Wood Street

Cardiff
CF10 1LA

San Francisco ‘64

Arthur Tress

01 - 31 Hydref
unnamed-3