Purity

Artist o Sweden yw David Magnusson. Er mwyn creu'r arddangosfa hon bu'n tynnu ffotograffau ac yn cyfweld â merched ifanc a'u tadau a oedd yn cymryd rhan mewn 'Dawnsfeydd Purdeb' yn Louisiana, Colorado ac Arizona. Yn ystod Dawns Purdeb mae'r merched ifanc yn addo “i fyw bywydau pur gerbron Duw” ac i gadw'n wyryf nes iddynt briodi. Mae'r tadau, yn eu tro, yn arwyddo dogfen sy'n ymrwymiad i amddiffyn diweirdeb eu merched. Weithiau maent yn cyfnewid modrwyon, yn symbol o'u haddunedau

“Pan glywes i gyntaf am y Dawnsfeydd Purdeb, ro'n i'n dychmygu'r tadau Americanaidd 'ma wedi dychryn yn llwyr rhag ofn bod enw da eu merched a'u teuluoedd yn cael ei ddinistrio rhywsut. Ond wrth ddod i ddeall mwy, fe weles i mai dim ond eisiau amddiffyn eu hanwyliaid oedd y tadau yma, fel unrhyw rieni; ac iddyn nhw dyma'r ffordd orau o wneud hynny. Mwya'n byd ro'n i'n dysgu, mwya'n byd ro'n i'n synnu pa mor sydyn a pharod oeddwn i feirniadu pobl na wyddwn i ddim oll amdanynt. Fy mwriad gyda Purity oedd creu portreadau mor hardd a phrydferth fel y byddai'r merched a'u tadau yn teimlo lawn mor falch o'r ffotograffau ag oeddynt o'u penderfyniadau; tra, efallai bod rhywun o gefndir gwahanol yn gweld stori hollol wahanol yn yr un ffotograffau hyn. Sut mae'r gymdeithas y cawn ein magu ynddi yn ein ffurfio a'n siapio – dyna dw i'n ei weld yn Purity; ac yn sgil hynny, sut rydym ni'n dehongli'r byd trwy fabwysiadu ac ymgorffori'r gwerthoedd hynny”.

11am - 5pm Maw - Sad


Times

Stadium Plaza

Wood Street

Cardiff
CF10 1LA

Purity

David Magnusson

01 - 31 Hydref
Purity-DM-001