Poise, Power, and Protocol: An American Allegory in Forty-Four Scenes

Yn Poise, Power and Protocol mae Caitlin Ruter yn ystyried sut y gall hanes fod yn gyfrwng

i greu hunaniaeth. Mae hi'n troi ei sylw at elfen o hanes America a fu'n llechu yng nghysgod yr ymylon: Rhan a chyfraniad y Brif Foneddiges, ochr yn ochr ag Arlywydd Unol Daleithiau America. Cafodd ei hysbrydoli, yn rhanol, gan y traddodiad Americanaidd o ail-greu hanes – diwylliant sy'n gymysgedd o'r difrif a'r chwareus. I'r perwyl hwn mae hi'n creu doliau papur maint llawn a'u gwisgo a'u haddurno gydag eitemau personol a fenthycwyd gan bob un o'r Prif Foneddigesau, o Martha Washington i Michelle Obama

Trwy hyn mae'r artist yn creu sgwrs rhwng hanesyddiaeth y Prif Foneddigesau a hanes creu delweddau. Man cychwyn pob darn yw portread unigol o Brif Foneddiges. Mae'r deunydd crai yn amrywio o atgynyrchiadau ffotograffig o bortreadau olew i ddaguerodeipiau ac o negyddion plât gwydr i ffotograffau ffilm a ffotograffau digidol. Mae Rueter yn creu ffotograff cydraniad uchel, maint-llawn ohoni hi ei hunan mewn ystum mor agos â phosib i'r ddelwedd wreiddiol ac yna'n gosod ei hun yn lle un o'r Prif Foneddigesau.

Mae gwaith Rueter yn cyfeirio'n ôl at wreiddiau portreadaeth - mewn cerfluniaeth, murluniaeth a basgerfiadaeth. Yn eu cyfuniadau o wirionedd a ffuglen mae'r gweithiau'n cynnwys ac yn adlewyrchu nifer diddiwedd o hanesion ac elfennau hanesyddol, pob un yn gyfuniad o'r gwir a'r gau sydd yn eu tro yn creu niwl o amgylch unrhyw ymgais i greu un darlun neu un hanes diffiniol.

Arcade Cardiff
arcadecardiff.co.uk

12.30pm - 5.30pm Mer - Gwe

Times

Arcade Cardiff

Unit 3b

Queens Arcade,

Queen Street,

Cardiff ,

CF10 2BY

Poise, Power, and Protocol: An American Allegory in Forty-Four Scenes

Caitlin Rueter

03 - 23 Hydref
Rueter Scene3and4 detail