Patagonia

Ddechrau'r ganrif hon, aeth Ken Griffiths ar dair alltaith i Chubut ym Mhatagonia gyda'i ffrind, Norman Thomas di Giovanni – 'sgwennwr, cyn-frodor o'r Ariannin a chyfieithydd gweithiau awdur enwocaf yr Ariannin, Jorge Luis Borges. Cafodd y ddau eu cyfareddu gan hanes y fforwyr Cymraeg a hwyliodd o Lerpwl i Dde America i greu cartref a gwladfa newydd lle gallent ddiogelu eu diwylliant a'u hiaith. Bu bron i galedi enbyd a newyn blwyddyn gyntaf sefydlu'r Wladfa fynd yn drech na'r sefydlwyr, ond trwy rym ac angerdd eu dyfal barhad a'r berthynas arbennig a feithrinwyd rhyngddynt ac Indiaid brodorol llwyth y Tehuelche, llwyddodd y sefydlwyr Cymreig i greu sylfeini'r Wladfa newydd. Hudwyd Griffiths a di Giovanni gan hanes a llwyddiannau Cymry'r Wladfa (llwyddiannau megis torri a gyrru llwybr yr holl ffordd i'r Andes a ffurfio gwladfa newydd yno, sydd bellach yn rhan o chwedloniaeth werin yr Ariannin). Bu'r ddau artist yn pori trwy bentyrrau o ffotograffau cynnar gan John Murray Thomas, un o'r sefydlwyr gwreiddiol y Wladfa, cyn ail-droedio llwybrau taith yr arloeswyr Cymreig.

Norwegian Church Arts Centre
www.norwegianchurchcardiff.com

11am - 5pm Llun - Sul

Times

Harbour Drive,

Cardiff Bay,

Cardiff,

Wales

CF10 4PA

Patagonia

Kenneth Griffiths

01 - 24 Hydref
DUST-ROAD