Moving Forward, Looking Back: Journeys Across the Old Spanish Trail

Prosiect dogfennol sy'n canolbwyntio ar hunaniaeth, yn seiliedig ar atgof ac wedi ei ysbrydoli gan deithio yw Moving Forward, Looking Back: Journeys Across the Old Spanish Trail.

Ceisio canfod olion edeifion brau treftadaeth a diwylliant Sbaenaidd yn Ne-orllewin America oedd ysgogiad y ffotograffydd Janire Nájera. Gyrrodd ar hyd 'Yr Hen Lwybr Sbaenaidd' gan ddilyn yn ôl traed Antonio Armijo, a fu'n gyfrifol am agor y llwybr masnach hwn yn y 19eg Ganrif. Mae Moving Forward, Looking Back yn edrych ar sut y cyfunodd traddodiadau'r sefydlwyr cyntaf hynny gyda diwylliannau lleol a sut y dylanwadodd y plethiad hwnnw ar y pueblos sy'n byw yno heddiw, ac ar ddinasoedd modern taleithiau New Mexico a Califfornia.

Ffoto-newyddiadurwraig sy'n treulio'i hamser rhwng Cymru a Bilbao, Gwlad y Basg yw Janire Nájera. Bwriad ei gwaith yw tynnu sylw at gymunedau ledled y byd a gafodd eu dadleoli yn sgil newidiadau mewn hinsoddau ac amodau cymdeithasol ac economaidd, a thrwy hynny greu sgwrs a dealltwriaeth ddyfnach o'n hamgylcheddau a'n syniadau am berthyn.

11am - 5pm Maw - Sad


Times

Stadium Plaza

Wood Street

Cardiff
CF10 1LA

Moving Forward, Looking Back: Journeys Across the Old Spanish Trail

Janire Nájera

01 - 31 Hydref
From-the-RV-in-California-MFLB