Land Ends

Creuwyd y lluniau yma yn ystod cyfres o ymweliadau â Hornby Island yn British Columbia.

Ynddynt fe geir archwiliad o'r diriogaeth trwy gyfres o ddelweddau bywyd llonydd, tirluniau ac ymyriadau perfformiadol. Diddordeb yr artist mewn pensaernïaeth werinol a ysgogodd ei hymweliad cyntaf ag arfordir gorllewin Canada. Cafodd ei hudo'n llwyr gan yr ymweliad hwnnw yn 1999. Cymaint oedd swyn profiadau esthetig y lleoliad hynod yma arni fel y cafodd ei chymell i ddychwelyd yno dro ar ôl tro.

Mae atseiniau ac olion traed 'Walden' i'w teimlo'n gryf ar yr ynys hon. Yma, mae grym adferiadol a gwaredigol natur a phwysigrwydd hunaniaeth a hunan-ymwybyddiaeth i'w teimlo a'u synhwyro i'r byw. Bu cyfaredd ddwyfol y dirwedd yn ysgogiad iddi ymchwilio i drosgynoliaeth - traddodiad llenyddol ac athronyddol ddiamheuol Americanaidd - llwybr a'i harweiniodd drwy weithiau Thoreau, Emerson a Whitman i nofel hynod Annie Dillard, 'Pilgrim at Tinker Creek'.

Mae'r amrywiaeth o adeiladau cyffredin a gwrth ddiwylliannol ar yr ynys yn tystio i bwysigrwydd yr egwyddor o greu gofod 'gyda'ch dwylo'ch hunan'. Hefyd mae grym digamsyniol byd natur yr ynys i'w weld yn glir yn y ffordd y mae'r dirwedd yn siapio'r trigolion ac yn dylanwadu'n drwm arnynt - lawn cymaint ag y maen nhw, yn eu tro, yn gosod eu marc ar y dirwedd. Yn rhydd o rodres dyfeisiau dynol, yma mae cyfle i ddirnad côr blêr popeth arall sy'n byw a bod. Mae hi'n dogfennu hynt a hanes ymdrechion a breuddwydion am droi'n ôl at y pridd. Yn ei gwaith gwelwn ryfeddod aruthrol natur wedi'i fritho yma a thraw ag aneddiadau â phensaernïaeth ag arddull adeiladu go arbennig, offer llaw wedi'u gosod mewn trefn benodol, darnau o adeiladwaith ar fin cael eu cyfuno'n gyfanwaith, celciau o ddarnau metal sgrap amrywiol ac enghreifftiau o bob math o ddyfeisgarwch.

The 'Stute

11am - 5pm Maw - Sad


Times

The ‘Stute

St Davids House

15 Wood Street
Cardiff
CF10 1ER

Land Ends

Melissa Moore

01 - 31 Hydref
feedback-copy