-iaeth

I gydfynd â Mis Hanes Pobl Dduon a Gŵyl Diffusion, mae Canolfan Hanes a Chelfyddydau Tre-biwt a Third Floor Gallery wedi cydweithio i greu arddangosfa o ffotograffau gan ddau artist benywaidd - Janna Ireland a Sheila Pree Bright

Sheila Pree Bright

Gall cyfalafiaeth, eilunaddoliaeth, hiliaeth ac esthetiaeth i gyd ddylanwadu ar fywyd menyw. Mae 'Plastic Bodies' gan Sheila Pree Bright yn archwilio'r berthynas ddyrys rhwng y ffurf fenywaidd a doliau Barbie. Trwy gyfres o bortreadau mae Bright yn cymharu ein hymwybyddiaeth o gig a chnawd ein cyrff â chorff plastig y tegan, a'n herio i ffeindio'r '-iaeth' sy'n llechu yn y cefndir ac yn cyflyru'r delweddau.

Janna Ireland

Mae gwaith Janna Ireland yn archwilio materoliaeth, cydymffurfiaeth, elitaeth a sefydliadaeth ei theulu estynedig. Yma, archwiliad o gartref crand a hynafol tadcu ei gŵr oedd y sbardun: Mae hi'n dwyn cysylltiadau rhwng ystafelloedd addurnedig, tra-benywaidd y tŷ a hunan-bortread dylwyth-tegaidd ohoni fel un o dywysogesau lluniaidd y cylchoedd bonheddig, dethol; tebyg i'r delweddau hudolus a welir yn nhudalennau'r cylchgrawn 'Ebony'. Mae unigedd, bywyd cartref, hunaniaeth pobl dduon a'r ffordd y cyflwynir benyweidd-dra yn themau canolog i waith Janna Ireland.

Mae cydosod ffotograffau'r ddau artist benywaidd yma'n creu cyfle i archwilio'r myrdd o wahanol '-iaethoedd' sy'n dylanwadu ar hunan-ymwybyddiaeth menywod duon yn yr America gyfoes, a'u perthynas gyda'u hamgylchfydoedd a'u cymunedau.

Butetown History & Art Centre
www.butetownhac.org.uk

Exhibition opening times

Tuesday to Friday

10.00 to 17.00

Weekends and Bank Holidays

11.00 to 16.30

Times

Butetown History and Arts Centre

4 Dock Chambers

Bute Street

Cardiff Bay

CF10 5AG

02920 256757

-iaeth

Sioe grŵp

04 - 30 Hydref
Ireland The Love Seat