Higher Ground

Partneriaeth artistig gydweithredol rhwng gŵr a gwraig yw Hillerbrand+Magsamen. Partneriaeth sy'n troi at ddulliau ac arferion Fluxus gan ddefnyddio hiwmor, perfformio, ffotograffiaeth, fideo a gwrthrychau bob dydd i fanteisio ar eu perthynas deuluol a'i droi yn sgwrs gelfyddydol gyfoes: Sgwrs am sut mae'r uned deuluol yn gweithio a gweithredu, am fywyd swbwrbaidd ac am eithafion diwydiant nwyddau traul America. Mae'r ffurf newydd yma o 'fluxus swbwrbaidd' yn creu gwaith sy'n dogfennu, ail-ddiffinio a chreu cyd-destun newydd i eitemau, gwrthrychau ac eiddo unigol, teuluol a diwylliannol. Mae hefyd yn gyfrwng i ystyried dylanwad y camera ar gelf fodern ac i herio amryw o'n rhagdybiaethau am fywyd bob dydd.

Comisiynwyd Higher Ground gan Houston Airport System a Dinas Houston.

Antur ar y cyd yw hwn - rhwng Hillerband+Magsamen a'u plant - i adeiladu roced a'i hedfan i'r lleuad. Er mwyn cael deunyddiau i adeiladu'r roced, maent yn mynd ati i dynnu eu cartref swbwrbaidd yn Texas yn ddarnau. Ysbrydolwyd y prosiect uchelgeisiol yma gan ffilm ledrithiol George Méliès, “A Trip to the Moon”.

Tasg hynod yw hon. Tasg amhosib ar yr olwg gyntaf. Ond yn raddol, wrth i'r artistiaid a'u plant chwilota drwy'r tŷ a'i dynnu'n ddarnau (drysau, tegannau, soffas wedi'u torri'n ddarnau, tâp selio trwm, bocsys Amazon, sosbeni a photiau), nid yn unig mae'r bwriad yn edrych yn bosib, ond hefyd mae'r cyfan rhywsut yn hollol gredadwy. Mae taith sinemataidd Higher Ground yn gyforiog o gyfeiriadaeth at greadigrwydd ac oferedd y profiad “Americanaidd”.

National Express

11am - 5pm Maw - Sad

Times

Wood Street

Cardiff

CF10 1ES

Higher Ground

Hillerbrand and Magsamen

01 - 31 Hydref
Family-Portrait-01