High School/Right

Yn ysbryd y ffotograffydd August Sander, nod Jona Frank yw dogfennu byd, bywyd a chymdeithas yr ysgol uwchradd gyhoeddus Americanaidd gan ganolbwyntio ar brofiadau cymdeithasol llencyndod. Dros gyfnod o dair blynedd bu Frank yn ymweld ag ysgolion uwchradd ledled yr Unol Daleithiau gan gofnodi a dyrannu'r ystrydebau, y personolaethau, y carfannau a'r cliciau sy'n blaguro yn ystod blynyddoedd ysgol uwchradd. Cyfres o bortreadau lliw yw High School; portreadau pefriog a dadlennol sydd hefyd yn dal cynnwrf ansicrwydd llencyndod a'r ysfa i arbrofi a chwarae rolau amrywiol wrth geisio ffeindio lle i berthyn yn y tirlun cymdeithasol. Mae yma amrywiaeth o 'wisgoedd' – o'r codwyr hwyl i'r aelod clwb gwyddbwyll i'r ffan X-Files – pob un yn gobeithio neu'n ceisio dangos neu fynegi rhywbeth amdanynt eu hunain. Maent yn ficrocosm o gymdeithas 'y byd mawr' tu hwnt i lencyndod ysgol uwchradd. Mae ffotograffau Jona Frank yn tystio i'r broses o estyn am hunaniaeth ac unigolyddiaeth a'r frwydr yn erbyn cydymffurfiaeth.

Cawn gyferbyniad llwyr i High School yn Right, lle gwelwn bortreadau o bobl ifanc o Patrick Henry College yn Virginia – ysgol breifat Weriniaethol Gristnogol bybyr. Mae bron pob un o'r disgyblion hyn naill ai'n rhan o gynlluniau profiad gwaith gyda gwleidyddion Gweriniaethol neu'n aelodau o bwyllgorau ymchwil ceidwadol.

Wales Millennium Centre
www.wmc.org.uk

10am - 10.30pm Llun - Sul

Times

Wales Millennium Centre

Bute Place

Cardiff Bay

CF10 5AL

High School/Right

Jona Frank

01 - 31 Hydref
Roommates-From-RIGHT.-©-Jona-Frank