Future-past

Ychydig o Hanes a chymaint, cymaint o hanesion – dyna yw etifeddiaeth dynolryw. Mae'r gorffennol yn gwaddoli celc bach o ffeithiau cadarn diymwad, ynghyd â thoreth o ddamcaniaethau a dyfaliadau – dehongliadau oriog ac anwadal sy'n golygu y gall y presennol a'r dyfodol droi'r gorffennol ben i waered.....ni ellir darogan dyfodol y gorffennol.

Dim ond dal a dangos un ennyd, un presennol fan hyn, nawr, mae ffotograff; ond wrth gwrs, mae'r ennyd bresennol honno'n troi'n orffennol yn union eiliad tynnu'r llun. Yn aml, deillia grym ffotograffiaeth o sut yr ydym yn trwytho'r gorffennol hwnnw gyda'n hymwybyddiaeth o'r dyfodol.

Mark Durden (Athro Ffotograffiaeth ac Arweinydd Rhaglen MA Ffotograffiaeth Ddogfennol, Prifysgol De Cymru)

Jacobs Market
jacobsmarket.co.uk

10.30am - 5pm Mer - Sad

Times

West Canal Wharf

Cardiff

CF10 5DB

Future-past


02 - 22 Hydref
Wang-Lap-Wong.-from-Form-of-Animals