extra{ordinary}

Detholiad o archif anferth Oriel y Garafan yw extra{ordinary}, sef cipolwg gonest ar fywyd bob-dydd ym Mhrydain yr 21ain ganrif. Yn wahanol i ddelweddau pert, ac ystrydebol yn aml, taflenni gwybodaeth dwristaidd, mae Oriel y Garafan yn chwilio am yr hynod, yr anarferol a’r abswrd yn y llefydd y byddant yn ymweld â nhw, a’u dathlu.

Creadigaeth yr artistiaid Jan Williams a Chris Teasdale yw Oriel y Garafan, sef oriel arloesol ar olwynion. Ers 2000, mae Williams a Teasdale wedi teithio miloedd o filltiroedd gan fynd â’u carafan 1969 lliw-mwstard eiconig i gannoedd o lefydd ledled Prydain, o Oriel Tate Llundain i borthladd pysgota bychan Peterhead yng ngogledd-ddwyrain yr Alban, er mwyn rhannu eu ffotograffau gydag eraill, a’u hysbrydoli. Mae’r artistiaid, sydd bob amser yn eiddgar am wybodaeth leol, wrth eu bodd yn siarad â’r llu o ymwelwyr a ddenir gan y garafan, ac yn ceisio’u hargymhellion nhw parthed pobl a llefydd sy’n teilyngu ymchwil pellach. Mae extra{ordinary} yn ganlyniad astudiaeth bymtheg-mlynedd o hamdden, tirwedd a ffyrdd o fyw cyfoes, gan ddogfennu ein presennol amherffaith, ar adegau, a chrisialu realaeth a swrrealaeth bywyd bob-dydd. Yn ei chrynswth, mae’r arddangosfa’n gwrthbwyso’r hyn a ystyriwyd yn draddodiadol yn ‘deilwng’ o’i ddogfennu, gan ddathlu’r cyffredin a dyrchafu’r dinod.

Mae extra{ordinary} yn un o dair elfen project ledled y ddinas gan Oriel y Garafan, ochr yn ochr â Phroject Balchder Lle ac arddangosfa symudol Taith Oriel y Garafan o gwmpas Caerdydd.

Cefnogir y project hwn yn hael gan Grant Deithio Strategol Cyngor Celfyddydau Lloegr, ac fe’i darparwyd ar y cyd ag Oriel Celf Gyfoes Gogledd Lloegr, Oriel Impressions, Ffotogallery, Amgueddfa Swydd Gaerhirfryn, mima a Solent Showcase.

Helpwch ni i greu arddangosfa esblygol ynglŷn â’ch Caerdydd chi.

rhagolwg ac arwyddo llyfrau

(gyferbyn â gorsaf reilffordd Caerdydd Canolog)