Dépaysé

Taith ingol i galon unigedd trefol, yn benodol Montreal a'i gyrion, sydd yng ngwaith Serge Clément. Mae'r delweddau'n ein hudo a'n cyflyri i gamu'n agosach a chraffu'n fanwl arnynt.

Mae 'presennol' y delweddau fel petai'n adlais o atgof o ennyd wib, o drydan emosiynol sy'n ddwys ond eto'n anelwig.

Archwiliad o'r cyswllt arbennig ac agos rhwng yr artist a'i destun a geir yn Dépaysé. Mae'n arddangosfa o hanner cant o ffotograffau sy'n cael eu dangos yma am y tro cyntaf. Tyfodd y corff penodol hwn o waith ar ymylon nifer o brosiectau ffotograffig eraill gan yr artist, dros ystod gyrfa ddeugain mlynedd. Mae Clément yn feistr ar ryng-chwarae gyda drychau ac ar ddefnyddio tryloywderau twyllodrus. Ei fwriad trwy ddefnyddio technegau hidlo cynnil yw bwrw ein golwg oddi ar ei echel a'n cymell i bendilio rhwng gofod diriaethol a dychmygol. Gofod wedi'i greu gan gyfrinachau, agosrwydd, tawelwch ac unigedd yw hwn; gofod lle daw Clément â ni wyneb yn wyneb ag odrwydd sy'n ymylu ar y swreal.

12pm - 5pm Maw - Sad

Times

54 B/C Bute Street

Cardiff Bay

CF10 5AF

United Kingdom

Dépaysé

Serge Clement

02 - 31 Hydref
Serge-clement-depayse 1