Chipwood and Choppers

Mae'r gyfres newydd yma o waith gan Gwyn Williams yn seiliedig ar ei freuddwydion a'i ddiddordeb yn yr hen ffordd Americanaidd o fyw.

Bu Williams yn tyrchu drwy wefannau ocsiwn am ffotograffau a delweddau o enghreifftiau clasurol o Americana: Dynion a menywod mewn gwisgoedd cowbois mewn ffair haf, cwpwl mewn canŵ ar ganol ehangder o lyn glas wedi'i amgylchynnu â choed pinwydd, cipluniau o wyliau teuluol.

Mae Williams yn cyd-osod y delweddau tristfelys yma, heb eu golygu na'u trin, ochr yn ochr â darnau o bapur wal sglodion pren – sy'n corddi atgofion am gartref ei blentyndod yng Ngogledd Cymru a'r dyddiau a dreuliodd yn ffantaseiddio am y 'Freuddwyd Americanaidd'.

12pm - 6pm Maw, Mer, Sad, Sul

12pm - 8pm Iau, Gwe

Llun: ar gau

Times

Chapter

Market Road

Cardiff

CF5 1QE

Chipwood and Choppers

Gwyn Williams

01 - 31 Hydref
Blydi-Cowbois