As It was Give(n) to Me

Archif o ddelweddau, testunnau, darluniau a gwrthrychau'n olrhain hanes chwilio a chloddio am lo yng nghanolbarth Appalachia yw As it was Give(n) to Me. Mae'r dogfennau yma'n gyfrwng i ystyried ein perthynas gyda'r modd y caiff realaeth ei gynrychioli a'r gwendidau cynhenid sydd mewn tybiaethau deongliadol am wirionedd.

Mae'r prosiect yn ymdrin â chanlyniadau dirywiad diwydiannol a methiant cynlluniau 'Rhyfel yn Erbyn Tlodi' yr arlywydd J.F.Kennedy ac yna L.B.Johnson yn y '60au. Heddiw, hanner canrif a biliynau o ddoleri'n ddiweddarach, mae America yn dal i fethu datrys problemau tlodi – er honni mai hi oedd gwlad pob breuddwyd a phob cyfle i bawb wella eu byd.

Mae gwaith Stacy Kranitz yn archwilio hanes, cynrychiolaeth ac arwahanrwydd y traddodiad dogfennu. Mae hi'n defnyddio ffilm, ffotograffiaeth a gosodweithiau i greu ystyriaeth o natur lluniadaeth gymdeithasol; a hefyd mae'n bwrw ei barn ar y traddodiad hwnnw a herio'i ffiniau.

12 Wood Street

11am - 5pm Maw - Sad

Times

12 Wood Street

Cardiff

CF10 1ER

As It was Give(n) to Me

Stacy Kranitz

01 - 31 Hydref
crooked road-161