Appalachian Coal Camps

Wedi cyfnod sylweddol yn dogfennu cymoedd diwydiannol De Cymru yn fanwl, cafodd Roger Tiley gyfle, ym 1997 a 2002, i ymweld ag ardal yr Appalachia yn yr Unol Daleithiau.

Cafodd wahoddiad i greu ffotograffau yn hen wersylloedd cloddio glo dalgylch taleithiau Gorllewin Virginia, Kentucky, Virginia a Tennessee.

Cafodd rhagdybiaethau negyddol Tiley am yr ardal eu troi ar eu pennau gan ei brofiadau yno gan iddo gwrdd â phobl gynnes a chroesawgar ar bob llaw. Roeddent yn awyddus i ddysgu am Dde Cymru, yn enwedig wedi deall bod cymaint yn gyffredin rhwng y Cymoedd ac ardaloedd mwyngloddio'r Appalachia. Roedd Tiley'n awyddus i greu delweddau o bobl a oedd yn weithwyr caled ac yn falch o'u cymunedau - er bod y gwaith cloddio glo, yn amlach na heb, wedi dirwyn i ben a bod tlodi'n rhan annatod o'u bywydau bob dydd.

Meddai rhyw blant ar hyd y ffordd wrtho : “dim ond josgyns cefn gwlad ydyn ni yma, ond dyna'n ffordd ni o fyw”. Ond bellach, mae unrhyw gyfle iddyn nhw ffeindio gwaith a chyflog da yn y pyllau wedi hen ddiflannu.

The 'Stute

11am - 5pm Maw - Sad


Times

The ‘Stute

St Davids House

15 Wood Street
Cardiff
CF10 1ER

Appalachian Coal Camps

Roger Tiley

01 - 31 Hydref
Hidi-Hazard-Kentucky