And Now its Dark

Mae AND NOW IT'S DARK yn ystyried ac archwilio'r ffyrdd mae golau'n trawsnewid y tywyllwch. Mae golau'n datguddio ac yn dangos. Gall presenoldeb goleuni ysgogi agoriad llygad, yn llythrennol, i'r peth cuddiedig; neu gall, o'i gyfeirio, dynnu sylw at rywbeth a gafodd ei fethu neu ei esgeuluso. Dyma'r tro cyntaf i waith y tri ffotograffydd yma gael ei arddangos ar y cyd yn y D.U. Cawsant eu hysbrydoli gan fannau tywyll a llefydd wedi iddi nosi - llefydd sy'n cael eu gweddnewid a'u gwefreiddio dan ddylanwad goleuni.

Bu teithiau Jeff Brouws ar hyd a lled ffyrdd America yn allweddol i'w waith o 'fapio' tirlun sy'n prysur newid. Llwydda gwaith Brouws i ddal fflachiau lampau cerbydau a goleuadau neon, a'r atyniadau ochr ffordd llachar sy'n mynnu a thynnu sylw. Mae'r cyfan yn cyfuno'n ddarlun anesmwyth o dirlun sy'n cael ei ail-ffurfio a'i ail-ddiffinio'n raddol gan drylediad y byd masnachol.

Prosiect yn deillio o gyfres o deithiau cerdded liw nos - o amrywiol feysydd awyr rhanbarthol i ganolfannau ariannol dinasoedd cyfagos – yw Down These Mean Streets gan y ffotograffydd Will Steacy. Mae'r gwaith yn mynd i'r afael â'r cefnwledydd economaidd, y mannau anghyfannedd a'r cymunedau 'ymylol' yr anghofiwyd amdanynt neu a anwybyddir gan brif ffrwd gwleidyddiaeth America.

Er nad yw gogwydd gwleidyddol gwaith Todd Hido mor amlwg, mae ei ffotograffau nos yn llawn o'r tensiynnau seicolegol a'r dramau emosiynol sy'n mudferwi dan wyneb y tirlun maestrefol a ddatblygodd yn America yn sgil y twf economaidd wedi'r Ail Ryfel Byd ac yn ystod y '50au.

Curadwyr AND NOW IT'S DARK yw Dr Mark Rawlinson, Darlithydd Cyswllt mewn Hanes Celf ym Mhrifysgol Nottingham a Neil Walker (Penaeth Rhaglennu Celf Weledol, Oriel Djanogly); dangoswyd yr arddangosfa am y tro cyntaf yn Oriel Djanogly, Nottingham Lakeside Arts, yn 2014.

11am - 5pm Maw - Sad

Times

Turner House

Plymouth Rd

Penarth

CF64 3DH

And Now its Dark

Will Steacy, Todd Hido, Jeff Brouws

01 - 31 Hydref
STEACY-2