America

Wedi graddio o Ysgol Gelf Weledol Academie Charpentier ym Mharis yn 1999, treuliodd Delphine Diallo saith mlynedd yn gweithio yn y diwydiant cerddoriaeth. Cafodd ei dadrithio gan gymdeithas a oedd i bob golwg yn hollol gaeth i brynwriaeth, ac felly gadawodd fyd ei gwaith gan ffeindio lloches yn Senegal - yn Saint-Louis, tref enedigol ei thad. Cafodd ei hysbrydoli gan stiwdio ffotograffiaeth Malick Sidibe ac yn 2008, wedi penderfynnu mai nad Paris oedd y lle i'w chelfyddyd flodeuo, fe symudodd i Efrog Newydd i ddilyn a gwireddu ei bywyd artistig.

Yn Awst 2010, fe deithiodd i wlad llwyth yr Apsáalooke (y Frân). Agorodd byd newydd iddi, a chyfeiriad newydd a chynhyrfus i'w gwaith. Bu'n dyst i flaengaredd egniol aelodau llwyth y Frân – yn benodol eu hymwrthod â gwerthoedd yr America fodern a'u hymroddiad di-ildio i adfer eu traddodiadau a'u defodau. Bu'r croeso, y caredigrwydd a'r lletygarwch a dderbyniodd yn destun rhyfeddod i Diallo – yn brofiad hollol wahanol i'r portread o Americaniaid Brodorol a gyflwynir gan y cyfryngau. Yn ogystal â natur ysbrydol a symboliaeth eu dawnsfeydd, roedd Diallo am bwysleisio a thanlinellu pwysigrwydd clymau teuluol iddynt. Mae'r hynafiaid yn adrodd storïau wrth aelodau iau'r llwyth, sydd yn eu tro yn hepgor eu dillad gorllewinnol er mwyn gwisgo fel Indiaid go iawn.

Merchant Place

24 oriau Llun - Sul

Times

Bute Place

Cardiff Bay

America

Delphine Diallo

01 - 31 Hydref
Delphine