Akula Dream

Daeth George Barber i amlygrwydd gyntaf yn yr '80au fel un o arloeswyr y symudiad Sgathru Fideo, yn samplo clipiau o ffilmiau Hollywood ac yn arbrofi gyda thechnolegau samplo i greu cyfanwaith cyfoethog o sain a seinniau, elfennau gweledol, dolenni o olygiadau ailadrodd a rhythmau. Ers hynny, mae Barber wedi creu a datblygu corff sylweddol ac amrywiol o waith sydd hefyd yn defnyddio clipiau ffilm a ffeindiwyd, monologau perfformiol a ffilmiau storïol.

Mae The Freestone Drone yn dilyn cyrch o safbwynt a phersbectif y 'peiriant'. Bellach mae Cerbydau Awyr Di-beilot - 'adar angau' (drones) - yn rhan annatod o weithgareddau milwrol ein hoes. Mae tua deg mil ohonynt ar waith gan Luoedd Arfog yr UD (cynnydd chwephlyg yn ystod tymor Obama); fe'u hedir dros lefydd fel Pacistan a'r Yemen. Yn y darn hwn mae Barber yn cyfuno ystyriaethau am ryfel, cariad, bywyd a marwolaeth; mae'n hedfan 'aderyn angau' nid yn unig dros Waziristan, ond hefyd dros Efrog Newydd ac un o faestrefi Llundain.

Akula Dream : Mae gan yr hen long danfor Akula Rwsaidd, sy'n cario taflegrau niwclear balistig, gapten newydd....ond mae'n ymddangos nad oes gan Gapten Pavel fawr o ddiddordeb mewn ystyriaethau ymarferol ac nad yw'n poeni am ystyriaethau protocol chwaith.

Yn Fences Make Senses gwelwn ailgreu ac ailadrodd dadleuon cyfredol am ffiniau rhyngwladol. Fel arfer, mae adroddiadau'r cyfryngau yn canolbwyntio ar hynt y ffoaduriaid. Mae Barber yn rhoi tro yng nghynffon hyn trwy ail-greu sefyllfaoedd sy'n codi'n aml wrth i bobl ffoi - ceisio prynu llong hollol amhriodol gan unigolyn twyllodrus neu gyrraedd ffîn gwlad â dogfennau amhriodol – a rhoi pobl nad ydynt yn ffoaduriaid i fyrfyfyrio ynddynt. Mae'n defnyddio'r un prosesau i brocio ystyriaethau moesol hefyd - fel penderfyniadau'r capteiniaid llong hynny sy'n dewis anwybyddu ffoaduriaid. Mae Barber yn trosleisio'r ffilmiau abswrd hyn gydag esboniadau telynegol am anghyfiawnderau a gwrthfynegiadau'r sefyllfaoedd yr ydym yn eu gwylio.

12pm - 6pm Maw, Mer, Sad, Sul

12pm - 8pm Iau, Gwe

Llun: ar gau

Times

Chapter

Market Road

Cardiff

CF5 1QE

Akula Dream

George Barber

01 - 31 Hydref
Akula-Dream-071