Adaptation III: Native

Adaptation III: Native Hydref 3ydd – Rhagfyr 12fed 2015 (lansiad: Gwener Hydref 2il) )

Darren Banks, Nadine Byrne, Nicholas Johnson, Serena Korda and Marlene Steyn

Mae Island yn gyfres, mewn tair rhan, o arddangosfeydd, gweithiau comisiwn, ffilm, bwyd, perfformiadau, cerddoriaeth a gweithgareddau cymunedol sy'n tyfu a datblygu drwy'r amser.

Cynhaliwyd Adaptations I & II rhwng Gorffennaf a Medi 2015 yn g39.

Mae Island yn brosiect agored, eangfrydig a chynhwysfawr sy'n cydweithio gydag ystod o artistiaid a sefydliadau i greu rhaglen fywiog o ddigwyddiadau amrywiol.

Times

Oxford Street

Cardiff

CF24 3DT


Adaptation III: Native


03 - 12 Rhagfyr
islands3-thumb