A Tale of Two Cities

Mae A Tale of Two Cities yn edrych ar hanes Caerdydd a Stuttgart yn ystod y chwe deg mlynedd diwethaf – o gyfnod arwyddo'r cytundeb gefeillio rhwng y ddwy ddinas, brin ddeng mlynedd wedi dinistr yr Ail Ryfel Byd, hyd 2015. Bu'r chwe deg mlynedd hynny'n drwm eu dylanwad ar y ddwy ddinas; yn gyfnod a welodd newidiadau dramatig iddynt and ynddynt: Cyfnod a welodd ddatblygiadau economaidd a thyndra cymdeithasol, uchelgais pellgyrhaeddol a dadrithiad, ymdeimladau o israddoldeb a hunanfoddhad, o fwrlwm diwylliannol a difaterwch llugoer, o fethiant a llwyddiant – yn gymysg oll i gyd.

Bydd delweddau o adeiladau, parciau a thirluniau'r ddwy ddinas yn gyfrwng i adrodd stori unigryw'r naill a'r llall – y moderneiddio a'r mudo. Maent hefyd yn adlewyrchu dylanwad cynyddol diwylliant Trawsiwerydd ar gynllunio, pensaernïaeth ac adeiladwaith ardaloedd newydd, a'r hyn a gaiff ei ennill a'i golli yn sgil prosesau adfywio trefol. Ond curiad calon y stori yw bywydau a phrofiadau dyddiol trigolion y ddwy ddinas egnïol a chyfnewidiol yma – wrth eu gwaith neu wrth hamddena, ar y strydoedd, mewn mannau cyhoeddus ac yn eu cartrefi.

Yma ynghyd, mae casgliad o luniau gan dros ugain o ffotograffwyr. Un ffordd yn unig yw'r arddangosfa hon o gynnig dehongliad ac archwiliad o'r hyn sy'n gwahaniaethu a'r hyn sy'n gyffredin rhwng Caerdydd a Stuttgard yng ngoleuni chwe degawd o hanes Ewropeaidd.

die arge lola / Andreas Langen und Kai Loges | Beri Bieber | Butetown History and Arts Centre l David Bowden | Faye Chamberlain | Maciej Dakowicz | Fundstücke – Found photographs l Brigida Gonzalez | David Hurn |Wolfram Janzer | Hannes Kilian | Marcelo Lagos | Rupert Leser l Kirsty Mackay | Dennis Orel und Benjamin Tafel | Tony Othen | Martin Parr | Bandia Ribeira l Eva Schmeckenbecher | Volker Schrank | Laurenz Theinert | Josh von Staudach | Ludwig Windstosser

Cory's Building

11am - 5pm Maw - Sad

Times

57 Bute Street

Cardiff

CF10 5AJ

A Tale of Two Cities

Sioe grŵp

01 - 31 Hydref
HUD2004063W05298-33-17