A Pink Flamingo

Yn A Pink Flamingo, mae Jack Latham yn mynd â ni ar daith ar hyd Llwybr yr Oregon – llwybr sy'n rhan annatod o hanes America ac sydd wedi gwreiddio'i hun ym mreuddwydion y rheini sy'n bwrw golygon tua gorwel newydd, pell a gwell yfory.

Bellach, mae hanes y llwybrau mudo Americanaidd hyn yn rhedeg fel gwythiennau trwy'n diwylliant byd-eang ni gan blethu hynt yr olion traed a'r olwynion a'u ffurfiodd yn ganeuon, nofelau a darluniau, i greu llên gwerin sy'n perthyn i bawb. Llwybr yr Oregon oedd y cyntaf ohonynt: Llwybr ymfudo a ymestynai dros 2,200 o filltiroedd gan gysylltu Afon Missouri a Dyffryndiroedd Oregon. I'r dwyrain roedd yn rhychwantu tiroedd a fyddai ymhen amser yn ffurfio rhannau o daleithiau Kansas, Nebraska a Wyoming, tra yn y Gorllewin roedd yn croesi parthau o dir a fyddai'n ffurfio taleithiau Idaho ac Oregon. Ers dechrau'r 19eg Ganrif bu pobl yn troi eu wageni a'u gobeithion am well bywyd tua'r llwybr hwn. Ar hyd y ffordd byddai rhai ohonynt yn stopio ac aros i greu eu milltir sgwar eu hunain ar lain o dir. Ar hyd y llwybr hwn y teithiodd Latham; mae'i ffotograffau'n dal a dangos y tirlun llwm a chroniclo gwaith a gobeithion pobl wrth iddynt ymdrechu, fel eu cyndeidiau, am well yfory

11am - 5pm Maw - Sad


Times

Stadium Plaza

Wood Street

Cardiff
CF10 1LA

A Pink Flamingo

Jack Latham

01 - 31 Hydref
EXJ0015E 02