Creu print bloc pren o'ch lluniau digidol

Am ddim

Dyddiad & Amser: Sadwrn Hydref 10fed, 10am i 1pm

Lleoliad : Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Cyfuno technegau argraffu traddodiadol gyda thechnoleg ddigidol – gweithdy dan ofal Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd a FabLab Caerdydd.

Dewch â'ch hoff lun (fformat jpeg) ar eich co-bach (memory stick) gyda chi, dysgwch sut i ddefnyddio meddalwedd cod agored i'w drin a'i addasu, ysgythrwch y ddelwedd ar floc printio pren gyda laser ac yna'i ddefnyddio i greu cyfres o brintiau.

Yn addas i rai 12oed + (o dan 16 – gydag oedolyn)