Thinking Photography 1 & 2

Pris: £5 Ffurflen archebu yma

Tiwtor: Rowan Lear

Cynhelir Thinking Photography 1 yn Bayart ar Hydref 10fed (10:30 - 4:30pm), yn ymateb i arddangosfeydd Bae Caerdydd.

Cynhelir Thinking Photography 2 ym Marchnadfa'r Stadiwm ar Hydref 17eg (10:30 - 4:30pm), yn ymateb i arddangosfeydd Canol y Ddinas.

Beth sy'n gwneud ffotograff da? Beth yw pwrpas beirniadaeth? Gweithdy deinamig yn ymateb yn greadigol a beirniadol i arddangosfeydd yr ŵyl. Bydd cyfle, mewn grwp bach i archwilio'r gwahanol ffyrdd o ddehongli ffotograffau, a rhoi tro ar wahanol dechnegau o ysgrifennu am ddelweddau wrth ymateb i arddangosfeydd yr ŵyl. Byddwn yn trafod syniadau megis hunaniaeth, grym, craffu, traddodiad, estheteg a dulliau dadansoddi ffotograffau. Cewch gyfle i ddysgu am wahanol arddulliau a safbwyntiau beirniadol – o flogiau i adolygiadau i farddoniaeth. Bydd cyfle i bob un sy'n cymryd rhan i gyflwyno darnau ysgrifenedig i wefan Diffusion.


11am - 5pm Maw - Sad


Times

Stadium Plaza

Wood Street

Cardiff
CF10 1LA

Thinking Photography 1 & 2


9185005792 c204b669c5 z