Pride of Place Project

Yng Ngŵyl Diffusion eleni, i gyd-fynd â'u harddangosfa deithiol extra(ordinary) – Photographs of Britain by The Caravan Gallery , bydd yr artistiaid Jan Williams a Chris Teasdale yn trawsnewid gofod celf 'The Abacus' yn Wood Street yng nghanol Caerdydd i greu gyfuniad o arddangosfa gelf a 'chanolfan wybodaeth ymwelwyr' amgen a fydd yn archwilio a dangos cybolfa ryfeddol holl ogonianau dinas Caerdydd. Yn ysbryd prosiectau'r 'Mass Observation', bydd arddangosfa The Cardiff Pride of Place Project yn rhoi cyfle i ymwelwyr ddiffinio eu milltir sgwar yng Nghaerdydd, a rhannu eu profiadau o sut y maent yn byw a bod ynddo. I ddechrau, er mwyn annog sgwrs rhwng pobl, bydd The Caravan Gallery yn cyflwyno arddangosfa o'u ffotograffau nhw o Gaerdydd. Bydd lluniau o gystadleuaeth ffotograffiaeth sy'n agored i bawb hefyd yn ffurfio rhan o'r arddangosfa gychwynol hon. Bydd gwahoddiad pen-agored i ymwelwyr gyfrannu eu barn a hefyd i ddefnyddio'u creadigrwydd ('sgwennu, ffotograffiaeth, darlunio, fideo, cerflunio, canu, gweu..beth bynnag a sut bynnag) er mwyn helpu creu arddangosfa odidog o anarchaidd a fydd hefyd yn ganolfan wybodaeth i ymwelwyr - er mwyn cynnig golwg amgen a gonest o'r ddinas a'i thrigolion a dathlu'r 'popeth' sy'n creu Caerdydd. Bydd yr arddangosfa'n tyfu'n ddyddiol wrth i ymwelwyr ychwanegu eu sylwadau personol, eu ffeithiau cudd a'u creadigaethau i Fap y Bobl ac i Wal y Bobl. Bydd cyfle i drigolion y ddinas ac ymwelwyr o'r tu hwnt gael dweud eu dweud am Gaerdydd y gorffennol, y presennol a'r dyfodol. Bydd yno hefyd weithdai, gweithgareddau a chystadlaeuthau i bawb, gyda gwobrau'n rhoddedig gan fusnesau lleol.

11am - 6pm Mer - Sad

12am - 5pm Sul

Times

The Abacus Rooms

St Davids House

18-20 Wood Street

Cardiff

CF10 1ER

Location

Pride of Place Project

The Caravan Gallery

thumb-Tiger-Bay-of-Cardiff