​Picture Yourself

yn rhad ac am ddim

10.00-14.30: Hydref 24ain, Oriel Turner House

DYCHMYGWCH HYN: Gweithdy hanner diwrnod hwyliog a bywiog dan adain Prifysgol De Cymru - yn archwilio'r 'hunlun' fel cyfrwng i gyflwyno'n hunain yn y byd arlein. Celia Jackson a Marcus Ahmad, dau o ddarlithwyr cwrs BA Ffotograffiaeth Campws ATRiuM, Caerdydd fydd yn arwain y gweithdy. Byddwn yn olrhain gwreiddiau hunan-bortreadaeth ffotograffig a bwrw golwg ar ddatblygiad y 'genre' dros y blynyddoedd. Yna, byddwn yn pwyntio'n camerau tuag at ein hunain, a hefyd at y rheini sydd o'n cwmpas. Byddwn yn ystyried sut a pham yr ydym yn tynnu lluniau o'n hunain, a beth rydyn ni eisiau i'r delweddau hynny ddweud amdanom ni. Ydyn nhw'n datgelu mwy neu lai na'n bwriad? Byddwn hefyd yn ystyried beth sy'n digwydd pan fo dieithryn yn tynnu ein llun – gall y canlyniadau fod yn anisgwyl, efallai'n ysgytwol, ond maent yn sicr o brocio'r meddwl. Dewch â chamera digidol neu gamera ffôn gyda chi (camera 'pwyntio a saethu' yn gwneud y tro'n iawn).

Ebostiwch: [email protected] i archebu eich lle, yn rhad ac am ddim. FFURFLEN ARCHEBU LLE

11am - 5pm Maw - Sad

Times

Turner House

Plymouth Rd

Penarth

CF64 3DH

​Picture Yourself


24 Hydref
profile