Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Caerdydd

Mae Diffusion: Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Caerdydd yn cynnal diwrnod o adolygiadau portffolio yng nghwmni arbenigwyr o Brydain, Ewrop ac America. Bwriad yr adolygiadau hyn yw cynnig cyfle i ffotograffwyr ac artistiaid sy'n defnyddio ffotograffiaeth i gwrdd wyneb yn wyneb gyda phobl broffesiynol sy'n gweithio'n rhyngwladol. Bydd yr adolygiadau hyn yn gyfrwng i gyfranogwyr dderbyn adborth gwerthfawr am eu gwaith a'u datblygiad artistig, i ehangu ystod eu rhwydweithiau proffesiynol a chyfnewid syniadau. Bydd pob adolygiad yn para 20munud.

Noder mai ar sail 'cyntaf i'r felin' y trefnir y sesiynnau adolygu hyn. Gofynnir i chi restri eich dewis o adolygwyr gan roi blaenoriaeth i'r rheini yr ydych yn fwyaf awyddus i'w cyfarfod. Os digwydd bod amserlen eich dewis cyntaf o adolygydd yn llawn, yna byddwn yn trefnu cyfarfod i chi gyda'ch ail ddewis (ac felly ymlaen drwy'ch rhestr).

Cynhelir Diwrnod Adolygu Portffolio Diffusion 2015 ar ddydd Iau, Hydref 29ain yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd.

Gallwch ddewis 4, 6 neu 8 o adolygiadau.

Ein hadolygwyr :

Will Steacy, ffotograffydd ac ysgrifennwr, Efrog Newydd

Jeff Brouws, ffotograffydd ac ysgrifennwr, New York

Matthias Bullinger a Gisela Diringer, Curaduron, Bildkultur, Stuttgart, Yr Almaen

Serge Clément, ffotograffydd, Montreal

David Drake, Cyfarwyddwr, Ffotogallery

Paul Hermann, Cyfarwyddwr, Redeye, The Photography Network

Jona Frank, ffotograffydd, Los Angeles

Hillerbrand+Magsamen, artistiaid, Houston

Jean-Marc Lacabe, Cyfarwyddwr, Le Chateau d’Eau, Toulouse, Ffrainc

Mindaugas Kavaliauskas, Cyfarwyddwr Gŵyl, Kaunas Photo, Lithuania

Rudi Thoemmes, cyhoeddwr a threfnydd gŵyl Photobook Bristol

Ieva Meilutė-Svinkūnienė, Curadur, Oriel Kaunas Photo, Lithuania

Mark Rawlinson, Curadur, Oriel Djanogly, Prifysgol Nottingham

https://ffotogallery.nutickets.com/13140

Wales Millennium Centre
www.wmc.org.uk

10am - 10.30pm Llun - Sul

Times

Wales Millennium Centre

Bute Place

Cardiff Bay

CF10 5AL

Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Caerdydd


29 Hydref
portfolio