Lansio Llyfr Huw Alden Davies

30 Hydref, Chapter, 4:30 pm

Am ddim – croeso i bawb

Mae llyfr newydd Huw Alden Davie, ‘Prince’, sydd wedi ei drefnu ar sail casgliad o ffotograffau a thestunau byrion, yn archwilio llinellau adrodd straeon ffotograffig a darluniadol, gan greu portread manwl sy’n astudiaeth ddramatig, a doniol yn aml, o dad yr artist, un a oedd yn gynnyrch ei gyfnod, a’u agweddau unllygeidiog ar y byd.

Huw Alden Davies yn sôn am ‘Prince’:

“Er eu bod nhw’n dweud mai “Ffrind gorau bachgen yw ei fam”, a gallaf innau dystio i hynny, mae hefyd yn rhan o ddefod bywyd mai tad bachgen fydd ei arwr cyntaf, ac roedd fy Arwr i yn Dywysog.

“‘Prince’ roedd pawb yn galw ‘Nhad (John Alden Davies), a dyna fel yr adwaenid ef am y rhan fwyaf o’i oes, gan ei ffrindiau, ei deulu, a phawb a gwrddai ag e. Ac er mai dim ond enw oedd hynny iddo fe, i fachgen heb lawer o wybodaeth na gofal yn y byd, roedd hyn yn anferthol. Roedd fy nhad yn frenhinol, nid fel y Tywsog Siarl, a oedd, i mi, yn ddyn a briododd Dywysoges o’r enw Diana, ac a arferai syllu’n ddifywyd o blât ar wal y stafell fwyta, ond arwr go iawn, fel y Tywysog Adam o Eternia (ond heb ‘Gath Frwydro’ na chleddyf). Ac er bod amser yn anorfod yn dadrithio plentyndod, mae rhai pethau’n aros gyda ni, ac mae fy nhad, er yr holl wahaniaeth barn rhyngom, yn para i’m cyfareddu.

“Mae’r project hwn nid yn unig yn ymgais i ailgysylltu â’r syniad hwn o’m plentyndod, ond yn ceisio cofnodi a chrisialu hanfod dyn a’i odrwydd; dogfennu ochr na welai neb arall ac archwilio’r nodweddion ffisiolegol, neu ddiwylliannol hyd yn oed, a ffurfiai’r ddelwedd a ddylai, ar un adeg, fod wedi bod yn rôl-fodel i fi.”

12pm - 6pm Maw, Mer, Sad, Sul

12pm - 8pm Iau, Gwe

Llun: ar gau

Times

Chapter

Market Road

Cardiff

CF5 1QE

Lansio Llyfr Huw Alden Davies

Huw Alden Davies

Birdhouse

Huw Alden Davies

​Prosiect Artistiaid Preswyl Instagram 'Looking For America'

Patricia Lay-Dorsey, Huw Alden Davies, Will Steacy, Clementine Schneidermann