Eat & Drink

Mae Diffusion yn argymell . . .

I ddathlu Diffusion, rydym wedi ymuno â rhai o brif ganolfannau cymdeithasol Caerdydd a fydd yn barod i estyn croeso cynnes i ymwelwyr:

Dyma restr o’r caffis, barrau a bwytai sy’n bartneriaid â Diffusion 2015

Bierkeller, Maes y Stadiwm, Wood Street, Caerdydd CF10 1LA

Blas go iawn ar Bafaria yng nghanol Dinas Caerdydd, gyda meinciau hir sydd â lle i fwy na 300 o bobl, ac amrywiaeth bendigedig o gyrfau gwreiddiol mewn steiniau traddodiadol.

Chapter, Heol y Farchnad, Caerdydd CF5 1QE

Chapter, partner i Diffusion, yw un o ganolfannau celfyddydau helaethaf a mwyaf dynamig Ewrop, â’i sinemâu, theatrau, arddangosfeydd, stiwdios, caffi a bar bywiog ar agor bob dydd. Bachwch rywbeth blasus cyn un o ddigwyddiadau Diffusion neu hamddena dros damaid i’w rannu gyda ffrindiau.

Cibo Italian Restaurant, 83 Stryd Pontcanna, Caerdydd CF11 9HS

Bwyty Eidalaidd modern â theras gardd hyfryd yng nghalon Pontcanna. Mae Cibo’n cynnig bwyd Eidalaidd go iawn, yn cynnwys prydau pasta clasurol a pizza crwst-tenau.

Ffresh Bar and Restaurant @ WMC, Bute Pl, Bae Caerdydd CF10 5AL

Gyda golygfeydd ysgubol o Fae Caerdydd a bwydlen dymhorol yn gynnig cynnyrch gorau Cymru, Bar a Bwyty Ffresh yw cartref bwyd a diod gwych yng Nghanolfan y Mileniwm. Cafodd Ffresh ei restru yn Llawlyfr Michelin 2015 a Llawlyfr Bwyd Da 2015, a’i ganmol gan y Guardian fel "a lovely place . . . cracking value".

Hufen Café @ WMC Bute Pl, Bae Caerdydd CF10 5AL

Mae’r parlwr hufen-iâ a siop goffi yma yn cynnig amrywiaeth o ddiodydd a chynnyrch Cymreig mewn lleoliad hamddenol. Edrychwch am Bugs Bunny, peintiad gwreiddiol gan Chuck Jones, cyfarwyddydd cartwnau cynnar Warner Bros, a oedd o dras Gymreig.

Milgi, 213 Heol y Plwca, Caerdydd CF24 3JD

Mae bwydlen Milgi yn llawn cynnyrch lleol ac organig, sy’n dilyn y tymhorau i greu prydau gonest, iachus a blasus. Mae’r dewis o ddiodydd mor dymhorol â’r bwyd – oll yn defnyddion cynhwysion ffres i greu diodydd unigryw sy’n hwyl ac yn ‘felys moes mwy-aidd’.

The Apothecary Tea Rooms, 18 Heol Llandaf, Treganna CF11 9NJ

Mae’r stafell de hyfryd hon wedi ei lleoli yn siop yr Apothecari lle gweinir te rhagorol a rhai o’r teisennau a danteithion mwyaf blasus yng Nghaerdydd.

The Urban Taphouse, 25 Heol y Porth Gorllewinol, Caerdydd CF10 1DD

Agorodd yr Urban Taphouse ym mis Medi 2013 fel bar cyntaf Cymru sy’n gwbl ymroddedig i gwrw a seidr crefft. Fe’i rhedir gan “wybodusion cwrw” hunan-gyffesedig – felly gellwch ddisgwyl rhai o’r cyrfau gorau, mwyaf prin a mwyaf gwallgo o bedwar ban. Gyda phum stafell ar ddau lawr, mae yma rywbeth i bawb.

Waterloo Tea, Arcêd Wyndham, Lon y Felin, Caerdydd CF10 1FH/1-3 Adeiladau Washington, Fordd Stanwell, Penarth CF64 2AD

Mae Te Waterloo yn ceisio darparu lleoliad bob-dydd ar gyfer ei arddangosfa gelf hylif yn ei dri thŷ te. Yn falch o fod yn rhan o diffusion gyda Glenn Edwards. @wyndhamtea

-iaeth

Sioe grŵp
04 - 30 Hydref

​Southwestern Reflections

Matt Wright
01 - 31 Hydref

This is Not My Beautiful House

Marc Arkless
01 - 31 Hydref

Seeing the Elephant

22 - 07 Tachwedd

Future-past

02 - 22 Hydref

Presenoldeb Cudd

Eva Sajovic, Julian Germain
01 - 31 Hydref

extra{ordinary}

The Caravan Gallery
01 - 31 Hydref

Akula Dream

George Barber
01 - 31 Hydref

Chipwood and Choppers

Gwyn Williams
01 - 31 Hydref

Higher Ground

Hillerbrand and Magsamen
01 - 31 Hydref

Unbroken Down Detroit

Dave Jordano
01 - 31 Hydref

Land Ends

Melissa Moore
01 - 31 Hydref

Stateside

Matt Wilson
01 - 31 Hydref

San Francisco ‘64

Arthur Tress
01 - 31 Hydref

Purity

David Magnusson
01 - 31 Hydref

Poise, Power, and Protocol: An American Allegory in Forty-Four Scenes

Caitlin Rueter
03 - 23 Hydref

Patagonia

Kenneth Griffiths
01 - 24 Hydref

Moving Forward, Looking Back: Journeys Across the Old Spanish Trail

Janire Nájera
01 - 31 Hydref

I Called her Lisa-Marie

Clementine Schneidermann
01 - 31 Hydref

Towards America - Home Sweet Home

Sioe grŵp
01 - 17 Hydref

High School/Right

Jona Frank
01 - 31 Hydref

Dépaysé

Serge Clement
02 - 31 Hydref

As It was Give(n) to Me

Stacy Kranitz
01 - 31 Hydref

And Now its Dark

Will Steacy, Todd Hido, Jeff Brouws
01 - 31 Hydref

America

Delphine Diallo
01 - 31 Hydref

A Tale of Two Cities

Sioe grŵp
01 - 31 Hydref

Appalachian Coal Camps

Roger Tiley
01 - 31 Hydref

Westcoastism

Stephen McLaren
01 - 31 Hydref

A Pink Flamingo

Jack Latham
01 - 31 Hydref