Rhagarweiniad

Gŵyl mis o hyd gydag arddangosfeydd, trafodaethau, dangosiadau, perfformiadau, digwyddiadau a dathliadau mewn gofodau a llefydd go iawn a rhithwir.

Diffusion

Y thema a ddewiswyd ar gyfer Diffusion 2015 yw Chwilio am America, sef ymchwiliad traws-ddisgyblaethol i statws ac ystyr presennol y ‘Freuddwyd Americanaidd’ mewn perthynas â phrofiadau yng Nghymru, America gyfoes, a gweddill y byd.

Yn cael ei gynnal mewn lleoliadau ar draws Caerdydd a thu hwnt, mae’r ŵyl yn rhaglen mis o hyd o arddangosfeydd, ymyriadau, dangosiadau ffilm, perfformiadau, digwyddiadau a dathliadau mewn gofodau a mannau go iawn a rhithwir. Bydd yr ŵyl yn defnyddio cyfryngau traddodiadol a newydd i greu presenoldeb gweledol cryf ar draws lleoliadau presennol a mannau o’r newydd.

Ymhlith uchafbwyntiau’r ŵyl mae And Now It’s Dark, sef arddangosfa o ffotograffiaeth nos Americanaidd sy’n cynnwys tri ffotograffydd cyfoes Americanaidd o bwys – Jeff Brouws, Todd Hido a Will Steacy. Mae Dépaysé gan Serge Clément yn daith seico-ddaearyddol o Montreal, ei ddinas frodorol, sy’n dod ynghyd corff o waith sy’n ymestyn dros ddeugain mlynedd. Mae’r arddangosfa bwerus As It was Give(n) to Me gan yr artist Stacy Kranitz sy’n enedigol o Kentucky yn dwyn cymariaethau rhwng brwydrau economaidd y cymunedau glofaol yng Nghymru a chanolbarth Appalachia. Mae’r ffotograffydd o Gymru Jack Latham yn mynd â ni ar daith ar hyd y Llwybr Oregon yn A Pink Flamingo – llwybr sydd wedi dod yn rhan o hanes yr Unol Daleithiau a gwreiddio ei hun ym mreuddwydion y sawl sy’n chwilio am rywbeth gwell ar orwel pell yn rhywle arall.

Mae I called her Lisa Marie gan Clémentine Schneidermann yn dathlu mytholeg Elvis yn ingol a’r obsesiynau y gwelir ym Mhorthcawl a Memphis. Yn High School a Right, mae’r ffotograffydd Jona Frank yn cydio yng ngobeithion, ofnau a dyheadau Americanwyr ifanc o wahanol ddosbarthiadau cymdeithasol a chefndiroedd diwylliannol. Mae’r tîm artistig sy’n ŵr a gwraig, sef Hillerbrand+Magsamen, yn cyfuno hiwmor, perfformiad, fideo a gwrthrychau bob dydd o’u bywyd teuluol personol i greu sgwrs gelf gyfoes ynghylch cydberthnasedd teuluol, bywyd maestrefol a’r gor-brynwriaeth Americanaidd.

Bydd oriel y Caravan Gallery yn cyflwyno eu prosiect teithiol cenedlaethol yn yr ŵyl, sef Pride of Place Project, sy’n cynnwys eu lleoliad arddangos symudol, er mwyn chwilio am America yng Nghaerdydd.

Wedi adeiladu sylfaen eang o bartneriaethau yng Nghymru ac yn rhyngwladol, pwrpas Diffusion 2015 yw dod â chelf ryngwladol newydd i Gymru wrth arddangos talent o Gymru.