Zoe Partington

Bu Zoe Partington yn byw â chlefyd y siwgr ers dros 40 mlynedd a bu'r profiad yn gwbl allweddol iddi o ran llunio'i barn a'i hannog i wrthod confensiwn. Mae gwaith comisiwn Partington a'i gosodiadau hefyd yn aml yn ddarnau a gaiff eu harchwilio yng nghyd-destun ei phrofiad o golli golwg a dehongli bywyd: gwrthrychau, lluniau, paentiadau, ffotograffau a gosodiadau. Mae'r darnau hyn yn wrthrychau neu yn safleoedd lle mae elfennau adeiledig ac elfennau rhithwir yn cael eu defnyddio i gwestiynu perthynas â'r byd drwy gyfrwng celfyddyd weledol, iaith a dysg. Mae hi'n parhau i ddatblygu datrysiadau ysbrydoledig er mwyn ceisio sicrhau bod y celfyddydau, ffotograffiaeth, pensaernïaeth a dylunio yn gynhwysol. Derbyniodd ei gwaith gydnabyddiaeth Cyngor Celfyddydau Lloegr, Shape a'r Cyngor Prydeinig ym Mrasil. Mae hi'n cynghori Shape Llundain ar brosiectau rhyngwladol ym meysydd diwylliant a chynhwysiant.

Interview with Zoe Partington

Zoe Partington

Tu fewn

Zoe Partington

​Talking Images

Zoe Partington
19 - 27 Hydref