The Caravan Gallery

Mae The Caravan Gallery yn ganolfan arddangos symudol a phrosiect celfyddydau gweledol a drefnir gan yr artistiaid Jan Williams a Chris Teasdale; y nod yw cofnodi manylion cyffredin ac anghyffredin bywyd ym Mhrydain yn yr 21ain ganrif. Ers sefydlu'r prosiect yn 2000, mae Williams a Teasdale wedi teithio miloedd o filltiroedd ac arddangos eu gwaith mewn cannoedd o leoliadau yn y DG ac yn rhyngwladol, gan rannu delweddau o'u harchif ffotograffig datblygol â chynulleidfaoedd hynod amrywiol. Brwdfrydedd pobl a'u hawydd i rannu eu hargraffiadau a ysbrydolodd Williams a Teasdale i ddyfeisio prosiect Pride of Place, ar y cyd â sefydliadau celfyddydol lleol. Yn gyfuniad o arddangosfa esblygol a chanolfan wybodaeth amgen i ymwelwyr, mae'r prosiect yn gyfle i bobl archwilio eu hamgylchfyd mewn ffyrdd creadigol drwy gyfrannu at yr arddangosfa.

11am - 6pm Mer - Sad

12am - 5pm Sul

Times

The Abacus Rooms

St Davids House

18-20 Wood Street

Cardiff

CF10 1ER

Location

Oriel y Garafán – Project Balchder Lle Caerdydd

The Caravan Gallery
The Abacus

extra{ordinary}

The Caravan Gallery
01 - 31 Hydref