Stephen McLaren

Mae Stephen McLaren yn ffotograffydd, awdur a churadur o'r Alban sy'n byw erbyn hyn yn San Francisco. Roedd yn arfer gwneud rhaglenni teledu dogfen cyn iddo ail-ddarganfod yr atyniad o weld y byd drwy lens camera. Pan nad yw'n gweithio ar aseiniadau, mae'n gweithio ar brosiectau dogfennol sydd o ddiddordeb iddo ac yn ysgrifennu llyfrau am ffotograffiaeth ar ran y cyhoeddwr, Thames and Hudson. Mae McLaren yn aelod o'r grŵp ffotograffiaeth ddogfennol, Document Scotland, ac mae e wedi arddangos gwaith gyda nhw ar sawl achlysur. Mae arddangosfa gyfredol Document Scotland, "The Ties That Bind", i'w gweld ar hyn o bryd yn Oriel Bortreadau Genedlaethol yr Alban yng Nghaeredin.

11am - 5pm Maw - Sad


Times

Stadium Plaza

Wood Street

Cardiff
CF10 1LA

Westcoastism