​Sheila Pree Bright

Ffotograffydd celfyddyd gain yw Sheila Pree Bright, ac mae ei gwaith o’r gyfres ‘Plastic Bodies’ a ‘Suburbia’ yn adnabyddus ar ledled y byd. Cafodd Bright sylw cenedlaethol yn fuan ar ôl iddi ennill gradd mewn Ffotograffiaeth o Brifysgol Georgia State.

Yn 2006, derbyniodd Wobr Centre o ganolfan Ffotograffiaeth Santa Fe am ei gwaith ‘Suburbia‘. Yn y byd celf, mae hi'n cael ei disgrifio fel "anthropolegydd diwylliannol" sy’n portreadu gwaith cyfoes ar raddfa eang.

Arddangoswyd ei chyfres ‘Plastic Bodies’ yn Huffington Post a hefyd ymddangosodd ei gwaith mewn rhaglen ddogfen bwysig, Through the Lens Darkly, sef rhaglen sy'n edrych ar y rôl bwysig y mae ffotograffwyr Du yn ei gwneud wrth edrych ar hunaniaeth, ac wrth ddathlu delweddau sy'n talu teyrnged i ddynoliaeth Americanwyr Affricanaidd.

Datblygodd gwaith mwyaf diweddar Bright ‘1960Now’ o’i chyfres cyhoeddus ‘1960Who’, sef oriel yn dangos portreadau epig o arweinwyr adnabyddus ifanc o'r 60au a oedd yn aelodau o'r Mudiad Hawliau Sifil. Cafodd y gyfres ei lansio 4 mlynedd yn ôl yn Atlanta, ac fe dderbyniodd sylw cenedlaethol o ganlyniad i’r erthygl yn Huffington Post yn 2013.

Arddangosodd Bright ffotograffiau anferth o bortreadau pobl ifanc a oedd yn aelodau o’r Symudiad Myfyrwyr Atlanta ac o’r Freedom Riders o Atlanta i Connecticut o’r 60au ar waliau yn Atlanta.

Cynnwys addangosfeydd Bright: High Museum of Art, Atlanta, Smithsonian Anacostia Museum yn Washington, D.C., Oriel Gelf Hamilton, Ontario, Canada, Amgueddfa Celf Cyfoes, Cleveland, Time Inc, Efrog Newydd, FotoFest yn Houston ac oriel Leica yn Efrog Newydd.

Ymddangosodd ei gwaith mewn nifer o gyhoeddiadau, a derbyniodd Bright lawer o wobrau mewn casgliadau preifat a chyhoeddus, megis; Llyfrgell y Gyngres, Washington DC, Amgueddfa Uchel Gelf, Atlanta, GA, Amgueddfa de Saisset Amgueddfa, Santa Clara, CA, Amgueddfa Gelf Wadsworth Atheneum, Hartford, CT, Casgliad Oppenheimer: yn Amgueddfa Gelf Nerman, Overland, CA, a Casgliad Celf Sprint PCS, Overland, KS.

Butetown History & Art Centre
www.butetownhac.org.uk

Exhibition opening times

Tuesday to Friday

10.00 to 17.00

Weekends and Bank Holidays

11.00 to 16.30

Times

Butetown History and Arts Centre

4 Dock Chambers

Bute Street

Cardiff Bay

CF10 5AG

02920 256757

-iaeth