Sarah Tierney

Graddiodd Sarah Tierney o Brifysgol Nottingham Trent â gradd mewn ffotograffiaeth yn 1996. Yn ystod ei hastudiaethau, aeth ati i archwilio cyfryngau digidol yn ogystal â ffilm traddodiadol ac mae hi wedi parhau i ddefnyddio ffotograffiaeth ddigidol a ffilm ar hyd ei gyrfa. Ar hyn o bryd, mae Tierney yn cwblhau MA rhan-amser yn Ysgol Gelfyddyd, Dylunio a Chyfryngau Dinefwr ac fe ddangoswyd gwaith ar y gweill yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Fe'i cyflogir hefyd gan Athrofa Addysg Uwch Abertawe fel Arddangoswr a Thechnegydd yn yr Ysgol Ffotograffiaeth a Fideo.

Towards America - Home Sweet Home

Sioe grŵp
Capitol

11am - 5pm Maw - Sad

01 - 17 Hydref