Roger Tiley

Dechreuodd gyrfa broffesiynol Roger Tiley ym myd ffotograffiaeth yn 1978 pan gafodd gynnig prentisiaeth fel ffotograffydd diwydiannol. Ar ôl treulio pedair blynedd yn y swydd honno, sylweddolodd Tiley bod ffotograffiaeth ddogfennol yn ysbrydoliaeth benodol iddo. Astudio ar gwrs Ffotograffiaeth Ddogfennol Casnewydd rhwng 1982 ac 1984 ac aeth yn ei flaen i gynhyrchu gwaith ar gyfer cyhoeddiadau cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae'r rhan fwyaf o'r gwaith a gynhyrchwyd dros bedwar degawd gyrfa Tiley yn ymwneud â diwydiant. Yn frodor o gymoedd de Cymru, roedd diwydiant yn un o ffactorau mawr ei blentyndod yn y 60au a'r 70au. O ddyddiau streic y glowyr yn 1984-85, bu ei waith yn gofnod o gyfnod newidiol, wrth i ddiwydiant trwm grebachu.

The 'Stute

11am - 5pm Maw - Sad


Times

The ‘Stute

St Davids House

15 Wood Street
Cardiff
CF10 1ER

Appalachian Coal Camps