Peter Finnemore

Mae Peter Finnemore yn artist sy'n gweithio â chelfyddyd ffotograffig, gosodiadau aml-gyfrwng, perfformiad a fideo. Roedd yn un o fyfyrwyr cyntaf cwrs newydd Ffotograffiaeth a Chelfyddyd Gain Ysgol Gelf Glasgow yn yr Alban.

Cynhaliwyd ei arddangosfa fawr gyntaf yn 1986 - cymrodd ran yn arddangosfa y New Contemporaries yn Sefydliad y Celfyddydau Cyfoes yn Llundain. Ers hynny, dangosodd waith mewn sioeau unigol a grŵp yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ac fe gynrychiolodd Gymru yn Biennale Fenis yn 2005.

Mae gweithiau ffotograffig a ffilmiau Finnemore yn rhan o gasgliadau preifat a chyhoeddus ledled y byd. Ar hyn o bryd, mae e'n Athro Cysylltiol mewn Ffotograffiaeth ym Mhrifysgol Derby ac yn Ymchwilydd / Uwch-ddarlithydd mewn Celfyddyd a Dylunio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

11am - 5pm Maw - Sad

Times

Queen Street,

Cardiff

CF10 2HQ

Towards America - Home Sweet Home