Peter Evans

Brodor o Swydd Efrog yw Peter Evans. Bu'n byw yma yng Nghaerdydd ers degawd bellach. 'Seeing the Elephant' yw ei brosiect ffotograffig mawr cyntaf. Ar hyn o bryd mae Peter ar ganol prosiect hir-dymor yn dogfennu byd a bywyd trefi bychain Gogledd Orllewin Pennsylvania. Mae e hefyd yn un o wirfoddolwyr y Third Floor Gallery ym Mae Caerdydd.

10am6pm Mer – Sad

Times

Seeing the Elephant