Patricia Lay-Dorsey

Daw Patricia Lay-Dorsey, a aned yn Washington, DC ym 1942, â’i hyfforddiant mewn gwaith cymdeithasol (gradd MSW yng Ngholeg Smith, 1966), ei hastudiaethau mewn celfyddydau cain (Coleg Astudiaethau Creadigol Detroit 1976-79) a phedwar degawd fel artist gweledol i’w gwaith fel ffotograffydd dyneiddiol. Ar Instagram ac yn ei phrojectau ffotograffiaeth tymor-hir, mae Patricia’n canolbwyntio ar ddangos ei bywyd bob-dydd hi a phobl eraill o safbwynt rhywun ar y tu fewn.

Ymddangosodd Lay-Dorsey a’i ffoto-draethodau yn Newsweek Japan a New Mobility Magazine, ar BBC World Update, yr Huffington Post, ABC News Online, CBS News Online, blog Lens y New York Times, Vogue Italia, y Daily Mail, blog Behold y Slate Magazine, Feature Shoot, a LensWork Extended, ymhlith eraill. Cafodd arddangosfeydd unigol yn Amgueddfa Ffotograffiaeth Griffin (MA), Arddangosfeydd Fovea (NY), Prifysgol Ganolog Michigan (MI), ac yn Detroit yng Nghanolfan Heddwch ac Oriel Gelf Swords Into Plowshares, Oriel Ellen Kayrod, ac yn Oriel Exposure Project Heidelberg. Dewisodd Duan Yuting, cyfarwyddydd-sylfaenydd Gŵyl Ffoto Ryngwladol Lianzchou, arddangos 24 prints o broject hunan-bortreadau Lay-Dorsey, Falling Into Place, yn ei gŵyl yn 2014 yn China.

Ym mis Tachwedd 2013, cyhoeddwyd llyfr Lay-Dorsey o hunan-bortreadau yn ymdrin â byw gydag anabledd, Falling Into Place, gan Ffotogallery, ac fe’i dosbarthwyd yn fyd-eang. Enillodd y project hwn y drydedd wobr yn Mhroject Grant FotoVisura am Ffotograffiaeth Bersonol Eithriadol 2010. Cipiodd y wobr gyntaf hefyd yn y categori ‘Emosiynau’ yng Ngwobrau Ffoto Blynyddol Prâg 2013, a chafodd ei arddangos yn Arddangosfa’r Wal Agored yn Teplice, y Weriniaeth Siec. Mae Lay-Dorsey yn defnyddio’i chyfrol ar hyn o bryd fel sail i gyflwyniadau sleidiau, ac i ysgogi trafodaethau rhyngweithiol ynglŷn ag anabledd a chreadigrwydd mewn prifysgolion, sefydliadau anabledd, a grwpiau cymuned.

Ceir ffotograffau o waith Lay-Dorsey mewn dwy gyfrol newydd eu cyhoeddi: A Detroit Anthology, golygydd, Anna Clark (Rust Belt Chic Press: Mai 2014) a Looking at Images, gan Brooks Jensen (LensWork: Mehefin 2014). Fe’i gwelir yn “They Call Me Grandma Techno”, ffilm ddogfen fer a grewyd yn 2012-13 gan y gwneuthurydd ffilmiau o Detroit, Clarence Johnson. In 2015, dangoswyd y ffilm yng Ngŵyl Ffilmiau Electric Roots Micro Music, a noddwyd gan y Detroit Sound Project yn Amgueddfa Hanes Affricanaidd Americanaidd Charles H. Wright yn Detroit, MI.

Ers mis Awst 2013, bu Lay-Dorsey yn cyfrannu ar Instagram o dan yr enw cyfrif @patricialaydorsey. Ym mis Awst 2015, fe’u henwyd gan Time Magazine.com yn un o’r 50 cyfrif Instagram gorau i’w dilyn yn America. Ym mis Gorffennaf 2015, roedd nodwedd ar Lay-Dorsey ar @instagram. Mae ganddi 11,700 o ddilynwyr Instagram sy’n aml yn gwneud sylwadau yn cefnogi ei ffotograffau a’r straeon y bydd yn eu rhoi ar y wefan am ei bywyd gartref ac yn Metro Detroit, lle bu’n byw gyda’i gŵr Eddie ers 49 o flynyddoedd.


http://www.patricialaydorsey.com

[email protected]

Instagram: @patricialaydorsey

Looking for America Instagram Residencies

Sioe grŵp
02 - 31 Hydref

​Prosiect Artistiaid Preswyl Instagram 'Looking For America'

Patricia Lay-Dorsey, Huw Alden Davies, Will Steacy, Clementine Schneidermann