Matt Wright

Y ddelwedd ffotograffig 360º yw maes ymchwil greadigol Matt Wright – artist gweledol sy'n gweithio'n bennaf gyda lensys. Er mwyn archwilio holl botensial y delweddau 360º hyn mae'n eu gosod mewn fformat sfferig 3-dimensiwn y mae'n ei alw yn 'Ffotosffer' (Photosphere).

Mae Wright yn defnyddio'r delweddau 360º diffiniad uchel yma i greu cerflunweithiau sylweddol eu maint. Wedyn, mae'n eu hail-osod yn ôl yn lleoliad y ddelwedd wreiddiol. Trwy gymryd cyfrwng adlewyrchu sy'n bodoli'n ddigidol a'i droi yn beth diriaethol, ac yna'i osod yn blwmp ac yn blaen yn ôl yr amgylchfyd y mae'n ei ddogfennu, mae'r gwaith yma'n creu cyd-destun unigryw i ni ystyried yr amgylchfydoedd a adlewyrchir, ac yn fwy cyffredinol, defnydd ffotograffiaeth fel cyfrwng dogfennu.

Mae'r gyfres yma o Ffotosfferau o Dirwedd America yn rhan o archwiliad cyfredol Wright i botensial y ffurf ffotosfferaidd ac yn plannu'r fformat am y tro cyntaf yng nghalon rhai o dirweddau mwyaf eiconig y Gorllewin Americanaidd.

Mae delweddau gwreiddiol y golygfeydd hyn yn deillio o ymweliadau ymchwil yn 2011 a 2012; cawsant eu troi yn Ffotosfferau yn 2013. Gosodwyd y cerflunweithiau hyn yn eu lle gyda chymorth Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru.

11am - 5pm Maw - Sad


Times

Stadium Plaza

Wood Street

Cardiff
CF10 1LA

Interview with Matt Wright

Matt Wright

​Southwestern Reflections

Matt Wright
Stadium Plaza

11am - 5pm Maw - Sad

01 - 31 Hydref