Matt Wilson

Ganwyd Matt Wilson yng Nghaint, Lloegr (1969). Mentrodd i Efrog Newydd ym 1989 lle cafodd hen gamera Nikon gan ffrind ynghyd ag anogaeth i ddysgu sut i'w ddefnyddio. Daeth ar draws gwaith ffotograffwyr nodedig, fel Josef Koudelka a Helen Levitt ac, ag yntau'n awyddus i ddyrchafu harddwch digwyddiadau bob dydd, dechreuodd ei garwriaeth â'i grefft. Cafodd lluniau Wilson eu harddangos yn rhyngwladol - roedd ei arddangosfa ddiweddaraf yn Le Chateau D'Eau, Toulouse, Ffrainc. Ymddangosodd ei waith mewn gwahanol gyhoeddiadau ledled y byd ac enillodd glod mewn nifer o gystadlaethau, fel American Photography 22 a The International Color Awards. Yn 2015 cyrhaeddodd restr fer gwobr Leica Oscar Barnack. Mae gwaith cyfredol Matt Wilson yn rhan o brosiect parhaus sydd yn seiliedig ar gasgliad o arsylwadau byrhoedlog, o dirweddau bywyd bob dydd a'r bobl sy'n trigo yn y mannau hynny. Cynrychiolir Wilson gan Galerie Filles du Calvaire, Paris.

Mae e'n byw yn Efrog Newydd.

The 'Stute

11am - 5pm Maw - Sad


Times

The ‘Stute

St Davids House

15 Wood Street
Cardiff
CF10 1ER

Stateside