Mark Cocks

Cwblhaodd Cocks ddoethuriaeth yn ddiweddar, 'Analog Shadows Digital Light: A Critical Inquiry into the Pedagogy of Photography'. Mae ei ymchwil yn archwilio deialog rhwng arferion gwaith analog traddodiadol ac estheteg ddigidol esblygol. Cafodd gweithiau ffilm a ffotograffig o'i eiddo eu dewis ar gyfer nifer o arddangosfeydd, gan gynnwys, 'Unreliable Truths' yn Oriel Glynn Vivian, 'Surveillance' yng Nghanolfan y Celfyddydau, South Hill Park, 'The Garden' yn The Photographers Gallery Print Room a 'England winners ...! ' yng Nghanolfan Gyfryngol Watershed.

11am - 5pm Maw - Sad

Times

Queen Street,

Cardiff

CF10 2HQ

Towards America - Home Sweet Home